NOVINKY A UPOZORNĚNÍ

Zahradní párty

 

*****

Dne 28. 3. 2023 se s pomocí Ježíškových vnoučat  Nadačního fondu Českého rozhlasu splnilo jedno velké přání panu Květoslavovi, který dostal nový elektrický vozík. Díky němu se nyní může jednodušeji pohybovat a vyjet si samostatně třeba i na výlet do města.

Děkujeme všem, kteří se na splnění tohoto snu podíleli!

 

 

Foto1      Foto2

 

Logo kompozitni Jeziskova vnoucata Nadacni fond RGB

"Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata."

 

 

 *****Adráček2

 

*****

Navýšení úhrad za bydlení a stravu

 Na základě Vyhlášky č. 440/2022 Sb., kterou se mění Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a na základě aktualizovaných Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby, dojde v našem Domově od 1. 2. 2023 k navýšení úhrad za bydlení a stravu, a to následovně:

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ

Pokoj

Stanovení úhrady za bydlení v Kč/den

1 lůžkový se sociálním zařízením

270 Kč

1 lůžkový se společným sociálním zařízením na chodbě

260 Kč

2 lůžkový se sociálním zařízením

250 Kč

2 lůžkový se společným sociálním zařízením na chodbě

240 Kč

 

ÚHRADA ZA STRAVU

druh stravy

hodnota potravin

režijní náklady

celodenní strava

Strava normální nebo šetřící

105,00 Kč

100,00 Kč

205,00Kč

Strava diabetická nebo strava diabetická šetřící

115,00 Kč

100,00 Kč

215,00 Kč

 

 

MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA POBYT A STRAVU OD 1. 2. 2023

Typ pokoje

Typ stravy

Ubytování

Strava

Celkem

1 den

28 dnů

29 dnů

30 dnů

31 dnů

Dvoulůžkový

pokoj bez příslušenství

normální

240 Kč

205 Kč

445 Kč

12 460 Kč

12 905 Kč

13 350 Kč

13 795 Kč

diabetická

215 Kč

455 Kč

12 740 Kč

13 195 Kč

13 950 Kč

14 105 Kč

Dvoulůžkový

pokoj s příslušenstvím

normální

250 Kč

205 Kč

455 Kč

12 740 Kč

13 195 Kč

13 950 Kč

14 105 Kč

diabetická

215 Kč

465 Kč

13 020 Kč

13 485 Kč

13 950 Kč

14 415 Kč

Jednolůžkový

pokoj bez příslušenství

normální

260 Kč

205 Kč

465 Kč

13 020 Kč

13 485 Kč

13 950 Kč

14 415 Kč

diabetická

215 Kč

475 Kč

13 300 Kč

13 775 Kč

14 250 Kč

14 725 Kč

Jednolůžkový

pokoj s příslušenstvím

normální

270 Kč

205 Kč

475 Kč

13 300 Kč

13 775 Kč

14 250 Kč

14 725 Kč

diabetická

215 Kč

485 Kč

13 580 Kč

14 065 Kč

14 550 Kč

15 035 Kč

Dle potřeby a zájmu lze ke stravě navíc odebírat bílkovinný přídavek v hodnotě 11 Kč na den.

 

 *****

 Úprava pravidel pro návštěvy

Z důvodu požární bezpečnosti a nutnosti mít přehled o pohybu osob v areálu Nového domova nastavujeme pro všechny návštěvy tato pravidla:

  • Vstup do areálu Domova je možný pouze přes recepci, která vede evidenci příchodů i odchodů všech osob

         Mějte prosím u recepce strpení a nahlaste vždy nejen svůj příchod, ale i odchod

  • Parkování je možné pouze mimo areál Domova (2 místa pro návštěvy u hlavní brány, 12 míst podél plotu Domova a další parkovací místa v okolí viz přiložená mapa)
  • Návštěvám uživatelů oddělení DZR-D bude vjezd do areálu povolen ve výjimečných případech, např. dovoz většího nákupu či vyzvednutí uživatele. Vjezd je nutno dohodnout osobně na recepci

Nastavená pravidla mají za úkol především zlepšit bezpečnost našich uživatelů, která je prioritou nás všech. Proto věříme, že chápete důležitost těchto opatření a děkujeme, že je respektujete a dodržujete.

Vedení domova

Mapa parkovacích míst  

*****

Máme novinku!

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? 🙏 

   

 

www.givt.cz 

Pomáhejte při běžných nákupech na internetu. Nezaplatíte nic navíc. GIVT je internetový projekt, který podporuje více jak 3000 neziskových organizací. Stačí jeden klik navíc a Váš nákup se promění v dobrý skutek.

 

Givt

 

   

 *****

Sledujte naše facebookové stránky:

 Nový domov, příspěvková organizace | Facebook

 

 *****