UPOZORNĚNÍ

Zvýšení  úhrady za bydlení

Od 1 ledna 2021 dochází ke zvýšení úhrady za bydlení podle druhu obývaného pokoje. Bližší informace najdete "zde"  a v záložce "Ceník (sazebník úhrad)"

 

*****

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvy osob v našem Domově se řídí Usnesením Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 14 a Doporučeným postupem č. 14/2020 vydané MPSV ČR. Nastavená pravidla platí po dobu trvání nouzového stavu.

Návštěva je možná pouze po absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 48 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad. Návštěva bez testu je také možná, pokud zájemce v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Výjimka je stanovena pouze pro návštěvy osob v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Nově i opatrovníci se musí prokázat negativním testem, nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19.

Testování POC testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v našem Domově neprovádíme. Je třeba se obrátit na příslušné odběrové místo.

Svou návštěvu si předem domluvte s vedoucí služby nebo sociální pracovnicí dané služby, které pohyb návštěv na oddělení koordinují, a dbejte jejich pokynů.

Děkujeme, že dodržujete všechna nastavená pravidla. Chráníte tak především zdraví svých blízkých.

 

 Pro více informací klikněte zde:    "Desatero pravidel pro návštěvy"

 

  ***** 

 

PRAVIDLA PRO VYCHÁZKY UŽIVATELŮ

Vycházky uživatelů mimo areál Domova se řídí Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, který říká, že vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Uživatel během vycházky mimo areál Domova musí po celou její dobu používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který si za nákupní cenu 18,- Kč může zakoupit u personálu na pracovně oddělení. 

 

  Děkujeme za pochopení

Vedení Domova

 

***** 

 INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI:

Od poloviny listopadu 2020 bojujeme v našem Domově s onemocněním COVID-19. Bohužel i při zavedení a striktním dodržování všech nastavených pravidel se tato nemoc nějak dotkla každého oddělení, a to jak uživatelů, tak i zaměstnanců - pečovatelek, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků i pracovníků úklidu. Výpadek většího počtu zaměstnanců nutně vyvolá problémy nejen se zajištěním běžné péče o naše uživatele, ale i úklidu. Proto jsme se hned od začátku snažili hledat cesty, jak alespoň částečně podpořit zajištění péče a následně i úklidu, a to především ve vytvořených Covid zónách. 

Pro přímou péči byli hned na začátku epidemie přijati 3 zaměstnanci na DPP, dále 3 zaměstnanci na HPP

Od 19. listopadu nám pomáhaly 2 studentky na pracovní povinnost, které na naši žádost zajistil KÚ MSK. Pracovní povinnost byla usnesením vlády zrušena 15. 12. 20, proto od 16. 12. 20 pracují u nás na DPP.

Od 7. 12. 2020 nám v péči pomáhaly 3 PSS z létajícího týmu – 2 pracovnice z Fontány, p. o. Hlučín – celkem u nás odpracovaly 7 dnů, a 1 pracovnice z Domova Březiny v Petřvaldu – celkem odpracovala 3 dny.

S prosbou o pomoc jsme se také obrátili na dobrovolnickou organizaci Adra, která v rámci projektu „Bo sme partyja“ nám zprostředkovala 2 dobrovolníky.

Oslovili jsme i Český červený kříž, jehož zásluhou se nám zatím ozvali s nabídkou pomoci 2 dobrovolníci. Bude s nimi uzavřena DPP a pomohou nám se zajištěním péče o uživatele o víkendu, případně o svátcích.

Pomoc nabídla i Střední zdravotní škola v Karviné, a díky zveřejnění výzvy na jejím facebooku se nám ozvala zatím 1 studentka, která nám nabídla pomoc v době nadcházejících prázdnin.

Rovněž byli přijati 2 noví zaměstnanci do úklidu, kteří po skončení epidemie přejdou na oddělení DZR-D, kde se v příštím roce navýší kapacita o 25 uživatelů.

Přesto, že jsme žádali o pomoc armádu, nebylo nám v tomto ohledu vyhověno.

Uvědomujeme si, že přes veškerou snahu o zajištění pomoci a podpory, hlavní tíhu odpovědnosti za zajištění péče o naše uživatele, nesou pracovníci přímé péče a naši zdravotníci. Nemůžeme ale pominout i přínos pracovníků úklidu, kteří pomáhají s udržením pořádku na izolovaných odděleních. Práce přibylo i prádelně, která zajišťuje praní a rychlý návrat čistých ochranných kombinéz a plášťů k pracovníkům v první linií.

Vážíme si postoje a přístupu všech našich zaměstnanců a všech, kteří nám v této nelehké době přišli na pomoc. Děkujeme a oceňujeme nasazení, s jakým přistupují ke své odpovědné práci. Doufáme, že společnými silami přečkáme tuto těžkou dobu a postupně se vrátíme zpět do normálního života.

 

Vedení Domova

 

 

Vážení rodinní příslušníci našich uživatelů,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty, stejně jako pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhuje náš pracovník a je v provozu denně od 9:00 do 17:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp (https://www.whatsapp.com/download), Messenger nebo Skype. Tyto hovory a videohovory využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) se dozvíte u vedoucí služby nebo sociální pracovnice daného oddělení.

Náš pracovník po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 20 minut.

Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

 

Další tablety vybavené datovou kartou máme k dispozici díky Moravskoslezskému kraji, takže naše možnosti zprostředkovat Vám videohovor s Vašim nejbližším se rozšířily. Pokud chcete tuto možnost využít, obraťte se prosím na naše vedoucí služby nebo sociální pracovnice. Rádi Vám tuto službu zprostředkují. Respektujte však prosím maximální dobu hovoru, to je 20 minut. 

 

V souvislosti s uzavřením Domova obracíme se touto cestou na všechny rodinné příslušníky a opatrovníky s informací, že je možné svému nejbližšímu zanechat na recepci balíček s čímkoli, na co byl Váš blízký od Vás zvyklý. Rádi jim tento balíček předáme.

Jako způsob komunikace se svým blízkým je v této době nanejvýš vhodný i dopis nebo alespoň pohled s napsaným pozdravem. Rovněž je možné pro komunikaci využít e-mailové adresy vedoucích či sociálních pracovníků (viz kontakty). Ti Vaše vzkazy rádi vytisknou a předají vašemu blízkému. Přesto, že se snažíme našim uživatelům vzniklou situaci co nejvíce ulehčit a nějakým způsobem zpříjemnit, kontakt s jeho nejbližšími nejsme schopni nahradit. Dopis, ke kterému by se mohli kdykoli vrátit a znova si ho prohlédnout či přečíst je určitě cestou, jak se svými blízkými v současné době nejen udržet kontakt, ale i přinést jim kousek radosti.

Pohled či e-mail s pozdravem mohou našim uživatelům zaslat i dobrovolníci nebo i kdokoliv z Vás, kdo by chtěl v této době dát někomu kousek naděje a radosti. Adresa Domova je: Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná. E-mailové adresy najdete v sekci Kontakty.

Všem moc DĚKUJEME!

 

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI:

  1. Průběžně sledujeme všechny informace a doporučení a v případě potřeby jsme ve spojení s KHS a s naším smluvním lékařem
  2. Máme připravený plán preventivních opatření, která postupně zavádíme do praxe
  3. Máme zpracovaný plán krizových opatření v případě karantény
  4. V případě realizace krizových opatření bude provoz personálně zabezpečen
  5. Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah, avšak vždy s ohledem na aktuální stav našich uživatelů

 

 Dne 23. 4. 2020 bylo v našem Domově provedeno ošetření povrchů NANO technologií TiO2 , a to firmou NANO-APLIKACE pana Luďka Giebla. 

Funkční NANO - nástřiky TiO2  jsou novou technologií pro zvýšení úrovně ochrany před odolnými kmeny nebezpečných bakterií, virů a šířením infekcí. Zabíjí bakterie, viry a zabraňuje jejich dalšímu rozmnožování. Po ošetření ploch ztrácejí viry (bakterie…) schopnost se na povrchu uchytit. Jakmile se virus (bakterie…) dotkne ošetřeného povrchu funkčním nástřikem, je díky fotokatalýze okamžitě rozkládán na molekulární úrovni. Tato moderní technologie eliminuje riziko přenosu chřipky a dalších infekčních virových nákaz a je pro nás jednou z cest, jak vytvořit pro naše uživatelé i zaměstnance co možná nejbezpečnější prostředí. 

 

Kontaktní osoba, která Vám odpoví na případné dotazy k současné situaci v Domově:

Mgr. Helena Waclawiková, vedoucí pro kvalitu a sociální práci, tel. č. 734 645 394.

Informace budou podávány v době od 9,00 hod. do 17,00 hod.

 

 

Kontaktní formuláře a Žádosti o poskytnutí sociální služby

Zasílejte e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nebo pošlete poštou na adresu:   Nový domov, příspěvková organizace

                                                           U Bažantnice 1564/15

                                                           Nové Město

                                                           735 06 Karviná