Vzpomínková terapie

VZPOMÍNKOVÁ TERAPIE

„Staří lidé jsou nesmírnou studnicí poznatků o minulosti, a pokud jim dáme šanci, většina z nich se o tento nashromážděný poklad velice ráda podělí.“

 

sam 0302

Reminiscenční terapie je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Reminiscenční terapie pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání specifik osob osobnosti uživatelů služby, dochází k upevnění vztahu mezi uživatelem a pracovníkem a k plánování služby „šité na míru“ jednotlivých uživatelů. Pracovník tak lépe pochopí chování uživatele a jeho potřeb

Díky finanční podpoře Nadace OKD v roce 2012 jsme vytvořili vzpomínkovou místnost a pracovníky proškolili ve vzpomínkové terapii. 

sam 0303

sam 0305