Přerušení příjmů nových uživatelů

Nový domov, příspěvková organizace, čeká v letošním roce rozsáhlá rekonstrukce budovy "D", ve které se nachází dvě oddělení domova se zvláštním režimem. Součástí této rekonstrukce bude i přístavba budovy, díky které budeme moci navýšit kapacitu o 20 míst.

V současné době však s ohledem na připravované stavební práce jsme nuceni kapacitu Domova přechodně snížit a na doporučení Rady Moravskoslezského kraje ze dne 29. 1. 2019, č. usnesení 55/4954, přerušujeme od 19. 3. 2019 příjem nových uživatelů až do doby, kdy dojde ke snížení počtu stávajících uživatelů na počet odpovídající možnostem zajištěného náhradního ubytování.