Aktuality

VZPOMÍNKOVÁ TERAPIE

„Staří lidé jsou nesmírnou studnicí poznatků o minulosti, a pokud jim dáme šanci, většina z nich se o tento nashromážděný poklad velice ráda podělí.“

sam 0302

Reminiscenční terapie je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Reminiscenční terapie pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání specifik osob osobnosti uživatelů služby, dochází k upevnění vztahu mezi uživatelem a pracovníkem a k plánování služby „šité na míru“ jednotlivých uživatelů. Pracovník tak lépe pochopí chování uživatele a jeho potřeb

Díky finanční podpoře Nadace OKD v roce 2012 jsme vytvořili vzpomínkovou místnost a pracovníky proškolili ve vzpomínkové terapii. 

sam 0303

sam 0305

 

V roce 2016 jsme se zaměřili na rozvoj aktivizačních činností. Pro uživatele připravujeme pestré aktivity, které především nabízejí smysluplné trávení času, umožňují kontakt s okolím, komunitou a hlavně přinášejí potěšení.

avion 2

Letní měsíce nás překvapily krásným, vpravdě tropickým počasím, a proto i naše aktivity jsme směřovaly do naší zahrady a okolí.

akoranka

Mezi nejzdařilejší akce rádi zmíníme návštěvu ZOO Ostrava a koncert Akorďanky v našem areálu. Poslech hudby jsme dopřáli i uživatelům, kteří svůj život tráví převážně na lůžku. Zde ještě chci poděkovat za pomoc a podporu při doprovázení uživatelů na zahradní koncert, a také i při návštěvě ZOO Ostrava zaměstnancům krajského úřadu. O zmíněném koncertu i výletu do ZOO Ostrava se naší uživatele vyjadřovali v samých superlativech. Určitě se i v budoucnu budeme snažit podobné akce opakovat.

img 20160607 090528

akoranka 3

Kromě toho jsme vyrazili s uživateli na Jarmark do Komorní Lhotky a také do Petřvaldu. Pořádali jsme řadu sportovních turnajů a také jsme před zakončením školního roku v našem zařízení přivítali dětí za základní školy ul. Cihelní. 

jarmark

petvald jarmark 2

Uživatelům služby nabízíme skupinové i individuální aktivizační programy vycházející  ze získaných informací o historii uživatelů služby, jejich zaměstnání, trávení volného času, apod. Denní aktivizační program začíná terapií realitou - krátkým komunitním setkáním, kterého se účastní uživatelé dané části služby. Terapie realitou je zaměřena na aktivní racionální zvládání života a na uspokojování potřeb, k nimž patří potřeba někam patřit, potřeba úspěchu, potřeba radosti a potřeba svobody, a na respektování vnější reality.

Ruční práce

V rámci aktivizačních činností je pro uživatele připraven soubor technik a postupů, které jim pomohou při získávání pocitu smysluplného naplnění života, přizpůsobení se novým situacím, poklesu fyzických sil, ztrátě zdraví.

peenvnce 

Hlavní techniky aktivizace v naši organizaci

  • Keramická dílna
  • Promítání filmů pro pamětníky
  • Vaření, pečení
  • Poslech hudby, cvičení s hudbou
  • Trénování paměti
  • Práce na zahradě
  • Vzpomínková terapie
  • Canisterapie

 

Naši uživatelé mají největší zájem o tyto společenské akce:

V letních měsících opékáme na domovské zahradě párky, smažíme vaječinu, jezdíme na zájezdy např. do Beskyd a blízkého okolí. Mezi nejoblíbenější společenské akce patří Kácení Máje, Vinobraní, Mikulášská zábava a také společenský ples.

 

DUBNOVÉ AKTIVITY 

DatumSpolečenská aktivita
3.4. Vzpomínkové terapie
4.4. Cvičení jemné motoriky
5.4. Jarní výletování
6.4. Terapie realitou
7.4. Kreativní tvoření
10.4. Velikonoční tvoření
11.4. Předčítání pro radost
12.4. Terapie realitou
13.4. Velikonoční jarmark
18.4. Mezinárodní den památek
19.4. Soutěž Šipky
20.4. Příprava mobilních zahrádek
21.4. Cvičení s hudbou
24.4. Trénování paměti - Kvízy
25.4. Domovská akademie
26.4. Posezení s vedením
27.4. Promítání filmu na přání
28.4. Taneční terapie - Mezinárodní den tance