A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Služba pro osoby imobilní - Cena kv.
Cena kvality

Cena kvality v sociální péči

cena kvality

V prostorách Rytířském sálu Senátu parlamentu ČR bylo dne 21. října Novému domovu, p.o. v Karviné, uděleno prestižní celostátní ocenění „Cena kvality v sociální péči.“

sl 2sl

 

Nový domov, získal Cenu kvality v sociální péči v kategorii poskytovatele sociálních služeb pro seniory, subkategorie pobytové služby. Ocenění je součástí strategických projektů Rady kvality ČR v rámci Národní politiky kvality a v sociálním sektoru patří toto ocenění k nejvýznamnějším.

 

Ocenění se svým významem řadí k takovým titulům, jako jsou ceny Czech Made, Klasa a podobně. Cena kvality je Radou kvality ve spolupráci se Senátem ČR a časopisem Ošetřovatelská péče udělována každoročně, letos šlo již o devátý ročník. Předávání cen se uskutečnilo za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí České republiky Michaely Marksové.

Cenu kvality získalo oddělení B domova pro seniory a to hlavně za profesní, lidský a etický přístup pracovníků k imobilním uživatelům s nejvyšší mírou potřebnosti, nastavení ošetřovatelské péče vycházející z individualizovaných potřeb a také zajištění materiálně-technických podmínek na části služby DS-B.

Gratulace od zřizovatele proběhla na části služby, kde jsou uživatelé s nejvyšší mírou podpory - DS-B, a to dne  22.10.2014. K zisku tohoto významného ocenění gratuloval i náměstek hejtmana kraje Svatomír Recman.

 

dsc 0081

 dsc 0001

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenu kvality převzala ředitelka Ing. Eva Cholewová. „Tímto oceněním jsme velice potěšeni a velmi si ho vážíme. Cena kvality v sociální péči je pro nás zavazující, neboť stávající kvalitu služeb musíme nejenom udržet, ale i zvyšovat. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří nás podporují, našim uživatelům, jejich rodinám a blízkým, a rovněž i našemu zřizovateli, kterým je Moravskoslezský kraj. Mé upřímné poděkování však patří především zaměstnancům Nového domova, protože obdržení Ceny kvality je mimo jiné morální ocenění za jejich nelehkou práci. Bez jejich nadšení a obětavé práce bychom tohoto nádherného ocenění nikdy nedosáhli,“ poděkovala ředitelka Nového domova v Karviné Ing. Eva Cholewová.

Jedná se o druhé oceněné oddělení organizace. V loňském roce získala část služby DZR-B certifikát Vážka a to za kvalitní péči o uživatele s Alzheimerovou chorobou.

red

 

 

 Aktualizováno 3.11.2014

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )