A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Služba pro osoby s demencí - Vážka
Certifikát Vážka

 Co je demence a jaké jsou její příčiny?

Příznaky demence

Naše zařízení úspěšně obhájilo v domově se zvláštním režimem na části B v roce 2015 certifikát Vážka - ocenění kvalitní služby pro osoby s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. 

Na základě výsledků auditu, který proběh v zařízení již podruhé (první v roce 2013), byl tento certifikát udělen  Českou alzheimerovskou společností. Tento jednodenní "re"audit proběhl v domově se zvláštním režimem část B, kde je služba poskytována celkem dvacetidevíti uživatelům služby. 

vka

 

CERTIFIKACE VÁŽKA®

Pravidla pro udělování certifikátu Vážka
"Re"audit byl proveden týmem  dvou odborníků z České alzheimerovské společnosti. Certifikát Vážka není možno udělit v případě, že hodnocení všech hodnocených kritérií v souhrnu nedosahuje alespoň 75 %. Organizace při "re"auditu úspěšně překročila tuto procentní hranici. Certifikát Vážka je udělován nejdéle na 24 měsíců. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě výsledků dalšího řádného "re"auditu.

  

Přátelské posezení na zahradě u táboráku

 

3

5

 

 

 

9 

 

10

11 

 

 

 

12

18

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charta práv osob s Alzheimerovou chorobou

Práva osob s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence

1. Být informován o své chorobě.

2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.

3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.

4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.

5. Při vyjádření svých citů být brán vážně.

6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.

7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.

8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.

9. Mít možnost chodit pravidelně ven.

10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.

11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.

12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

 

 

1.12.2016

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )