A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Pro koho je služba
veřejný závazek

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Zařízení Nový domov, příspěvková organizace, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM poskytuje služby v souladu se zákonem  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení Zákona  o sociálních službách:

POSLÁNÍ obr oo

CÍL

PRO KOHO JSME URČENI

(OKRUH OSOB)

ZÁSADY

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )