A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Poslání,cíle a zásady
POSLÁNÍ

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro seniory  je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu, která vychází z individuálních potřeb seniorů. S uživateli společně usilujeme o zachování jejich soběstačnosti, přiblížení k domácímu prostředí, udržení společenských kontaktů a prožití důstojného života.

 

CÍLE poskytované Služby jsou zaměřené na individuální potřeby uživatelů a usilují o:

  • zachování či zvýšení stávající soběstačnosti uživatele
  • rozvoj uspokojování individuálních potřeb uživatelů služby
  • rozvíjení spolupráce s dalšími návaznými zdroji

 

ZÁSADY

  • respektování lidských práv, základních svobod a lidské důstojnosti
  • poskytování služby dle individuálních potřeb a přání uživatele
  • respektování volby uživatele

 

Aktualizováno 1.2.2014

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )