A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Poskytované služby Podpora a péče
Podpora a péče

 

POMOC, PODPORA A PÉČE UŽIVATELŮ

Podpora psychické a fyzické kondice vychází z individualizovaných potřeb našich uživatelů. Tyto činnosti poskytují uživatelům pracovníci přímé péče:

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Všeobecné sestry

Pomoc zahrnuje zajištění hygieny, pomoc při  oblékání, podávání a přijímání stravy, užívání léků, péče o prostředí uživatelova pokoje a další služby podpůrné služby přímé obslužné péče.

Podpůrná služba přímé obslužné péče je poskytována od mírné podpory po plnou péči.

V rámci aktivizačních činností jsou pro uživatele připraven soubor technik a postupů, které jim pomohou při získávání pocitu smysluplného naplnění života, přizpůsobení se novým situacím, poklesu fyzických sil, ztrátě zdraví. Nabídka volnočasových aktivit vychází z požadavků a možností našich uživatelů. Nejčastěji jsou v organizaci využívány tvůrčí dílny, keramický ateliér a velmi oblíbené je trénování paměti, poslech hudby a společenské akce, jako např. Maškarní ples, Májová veselice, Vinobraní, Mikulášská zábava, apod.

V rámci sociálněterapeutických činností je zajištěna canisterapie a ergoterapie.

 

 Aktualizováno: 27.11.2014

 

 

 

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )