A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Společenský život a aktivity
Aktivizační činnost

V roce 2016 jsme se zaměřili na rozvoj aktivizačních činností. Pro uživatele připravujeme pestré aktivity, které především nabízejí smysluplné trávení času, umožňují kontakt s okolím, komunitou a hlavně přinášejí potěšení. 

avion 2

 obd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní měsíce nás překvapily krásným, vpravdě tropickým počasím, a proto i naše aktivity jsme směřovaly do naší zahrady a okolí.

plet zahrady

akoranka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi nejzdařilejší akce rádi zmíníme návštěvu ZOO Ostrava a koncert Akorďanky v našem areálu. Poslech hudby jsme dopřáli i uživatelům, kteří svůj život tráví převážně na lůžku. Zde ještě chci poděkovat za pomoc a podporu při doprovázení uživatelů na zahradní koncert, a také i při návštěvě ZOO Ostrava zaměstnancům krajského úřadu. O zmíněném koncertu i výletu do ZOO Ostrava se naší uživatele vyjadřovali v samých superlativech. Určitě se i v budoucnu budeme snažit podobné akce opakovat.

img 20160607 090528

akoranka 2

   akoranka 3

 

 

 

 

 

 

 

Kromě toho jsme vyrazili s uživateli na Jarmark do Komorní Lhotky a také do Petřvaldu. Pořádali jsme řadu sportovních turnajů a také jsme před zakončením školního roku v našem zařízení přivítali dětí za základní školy ul. Cihelní.

jarmark 2

    jarmark   

 petvald jarmark 2                     

Uživatelům služby nabízíme skupinové i individuální aktivizační programy vycházející  ze získaných informací o historii uživatelů služby, jejich zaměstnání, trávení volného času, apod. Denní aktivizační program začíná terapií realitou - krátkým komunitním setkáním, kterého se účastní uživatelé dané části služby. Terapie realitou je zaměřena na aktivní racionální zvládání života a na uspokojování potřeb, k nimž patří potřeba někam patřit, potřeba úspěchu, potřeba radosti a potřeba svobody, a na respektování vnější reality.

Ruční práce

V rámci aktivizačních činností je pro uživatele připraven soubor technik a postupů, které jim pomohou při získávání pocitu smysluplného naplnění života, přizpůsobení se novým situacím, poklesu fyzických sil, ztrátě zdraví.

peen

  vnce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní techniky aktivizace v naši organizaci

  • Keramická dílna
  • Promítání filmů pro pamětníky
  • Vaření, pečení
  • Poslech hudby, cvičení s hudbou
  • Trénování paměti
  • Práce na zahradě
  • Vzpomínková terapie
  • Canisterapie

 

Naši uživatelé mají největší zájem o tyto společenské akce:

V letních měsících opékáme na domovské zahradě párky, smažíme vaječinu, jezdíme na zájezdy např. do Beskyd a blízkého okolí. Mezi nejoblíbenější společenské akce patří Kácení Máje, Vinobraní, Mikulášská zábava a také společenský ples.

   DUBNOVÉ AKTIVITY 

Datum

Společenská aktivita

3.4.

Vzpomínková terapie

4.4.

Cvičení jemné motoriky

5.4.

Jarní výletování

6.4.

Terapie realitou

7.4.

Kreativní tvoření

10.4.

Velikonoční tvoření

11.4.

Předčítání pro radost

12.4.

Terapie realitou

13.4.

Velikonoční jarmark

18.4.

Mezinárodní den památek

19.4.

Soutěž“ Šipky“

20.4.

Příprava mobilních zahrádek

21.4.

Cvičení s hudbou

24.4.

Trénování paměti - Kvízy

25.4.

Domovská akademie

26.4.

Posezení s vedením

27.4.

Promítání filmu na přání

28.4.

Taneční terapie- Mezinárodní den tance

 


© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )