A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Úhrada
Úhrada

Vnitřní předpis úhrad za poskytované služby

Od 1. ledna 2018 dochází ke změně výše úhrady za hodnotu potravin poskytované stravy. Úhrady se

zvyšují o 3,- Kč/kalendářní den.

Měsíční úhrada i nadále odpovídá počtu kalendářních dní v měsíci. Úhrada za ubytování se nemění.

 

1 ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ

Pokoj

Stanovení úhrady za bydlení v Kč/den

1 lůžkový se sociálním zařízením

190 Kč

1 lůžkový

165 Kč

2 lůžkový se sociálním zařízením

165 Kč

2 lůžkový

155 Kč

2 ÚHRADA ZA STRAVU

druh stravy

hodnota potravin

režijní náklady

celodenní strava

Strava normální nebo šetřící

78,00 Kč

65,00 Kč

143,00Kč

Strava normální s bílkovinovým přídavkem nebo šetřící s bílkovinovým přídavkem

83,00 Kč

65,00 Kč

148,00 Kč

Strava diabetická nebo strava diabetická šetřící

83,00 Kč

65,00 Kč

148,00 Kč

Strava diabetická s bílkovinovým přídavkem, diabetická šetřící s bílkovinovým přídavkem

88,00 Kč

65,00 Kč

153,00 Kč

V případě neodebírání celodenní stravy je cena oběda stanovena na 56,00 Kč.

Na základě doložení dokladu o výši příjmu uživatel, lze výši úhrady snížit, a to v souladu s ustanovením §73, odst. 3 zákona o sociálních službách, pokud nezůstane uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravování minimálně 15 % z jeho příjmu.

Poskytovatel se může dále dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky dle §71, odst. 3 zákona o sociálních službách.

Uživatel služby je povinen doložit poskytovateli změny ve výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona O životním a existenčním minimu. Oznámení o změně výše příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se uživatel o změně dozvěděl. Pokud mu bude příjem přiznán se zpětnou platností, je povinen uživatel služby doplatit stanovenou výši úhrady zpětně.

Přeplatek na úhradách za stravu

V případě odhlášení stravy, vzniklý přeplatek tzv. “vratku“ na úhradě stravy, je povinen poskytovatel vyplatit uživateli služby v hotovosti nebo převodem na jeho depozitní účet, a to nejpozději do 16. dne následujícího měsíce.

  • Vrací se částka, která představuje hodnotu potravin jednotlivých jídel bez režijních nákladů spojených se stravováním.
  • Za odhlášené jídlo lze také poskytnout náhradu ve formě potravinového balíčku.
  • V případě, kdy uživatel služby neplatí plnou úhradu za poskytování sociální služby je vrácena pouze částka, která překračuje výši nedoplatku.
 
       
         

Ceny za jednotlivá jídla

 

Strava normální, normální šetřící

+ bílkovinový přídavek

Strava diabetická, diabetická šetřící

+ bílkovinový přídavek  

hodnota potravin

celodenní strava

hodnota potravin

celodenní strava

Snídaně

18,50

34,00

18,50

34,00

Oběd

28,50

56,00

28,50

56,00

Večeře

23,00

42,00

23,00

42,00

1. vedlejší jídlo

  8,00

11,00

  8,00

 11,00

2. vedlejší jídlo

-

-

  5,00

   5,00

3. bílkovinový přídavek

5,00 

  5,00

  5,00

   5,00

Celkem

83,00

148,00

88,00

153,00

 

Strava normální, šetřící

Strava diabetická, diabetická šetřící

hodnota potravin

celodenní strava

hodnota potravin

celodenní strava

Snídaně

18,50

34,00

18,50

34,00

Oběd

28,50

56,00

28,50

56,00

Večeře

23,00

42,00

23,00

42,00

1. vedlejší jídlo

  8,00

11,00

  8,00

 11,00

2. vedlejší jídlo

-

-

  5,00

   5,00

3. bílkovinový přídavek

-

-

   -

Celkem

78,00

143,00

83,00

148,00

Úhrada za „ubytování a stravu“ může být podle výše příjmu uživatele snížena tak, aby uživateli dle podmínek zákona o sociálních službách – činil jeho „osobní zůstatek“ 15 % z jeho příjmu. Rozdíl proti plné úhradě lze dofinancovat formou „doplatkové dohody“ (např. ze strany osob blízkých).

3 ÚHRADY ZA ÚKONY PÉČE

Za úkony péče náleží poskytovateli úhrada ve výši příspěvku na péči přiznaného uživateli služby dle odst. č.4 písm. §73 Zákona o sociálních službách v platném znění.

Uživateli služby, kterému je přiznán příspěvek na péči, je v případě jeho celodenní nepřítomnosti v zařízení vrácena poměrná částka příspěvku na péči, která se rovná násobku denního průměru příspěvku na péči daného kalendářního měsíce a počtu dní nepřítomnosti uživatele služby v zařízení.

Tento přeplatek vzniká pouze v případě, má-li uživatel služby po tuto dobu nárok na výplatu příspěvku na péči.

Přeplatek je poskytován z částky příspěvku na péči, která je hrazena v daném měsíci a nevztahuje se na částku, která je zvýšená a uhrazena se zpětnou platností.

Je-li uživatel služby hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, přeplatek uživateli nenáleží.

4 ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

DRUH POSKYTOVANÉ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

VÝŠE ÚHRADY

Úhrada el. energie za používání vlastní televize

100 Kč/ kalendářní měsíc

Úhrada el. energie za používání ostatních el. spotřebičů (např. ventilátor)

70 Kč/kalendářní měsíc


 

 

Aktualizováno: 21.12.2017

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )