A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Vzpomínková terapie
Reminiscenční terapie

VZPOMÍNKOVÁ TERAPIE

 „Staří lidé jsou nesmírnou studnicí poznatků o minulosti, a pokud jim dáme šanci, většina z nich se o tento nashromážděný poklad velice ráda podělí.“

 

sam_0302

Reminiscenční terapie je „terapie vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat ty příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Reminiscenční terapie pomáhá pracovníkům v sociálních službách v lepším chápání specifik osob osobnosti uživatelů služby, dochází k upevnění vztahu mezi uživatelem a pracovníkem a k plánování služby „šité na míru“ jednotlivých uživatelů. Pracovník tak lépe pochopí chování uživatele a jeho potřeb

 Díky finanční podpoře Nadace OKD v roce 2012 jsme vytvořili vzpomínkovou místnost a pracovníky proškolili ve vzpomínkové terapii. 

sam_0303      sam_0305 

   sam_0306

 

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )