A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Informace pro zájemce
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Array Tisk Array
 
 

Máte-li zájem o námi poskytovanou sociální službu nebo jste rodinným příslušníkem osoby, která pobytovou sociální službu potřebuje – kontaktujte prosím sociální pracovnice našeho zařízení, a to:

Žádosti o poskytnutí sociální služby jsou k dispozici na webových stránkách nebo na recepci zařízení.

Domov pro seniory je určen pro uživatele ve věku od 65 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují pravidelnou pomoc či podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám. Zde poskytujeme službu například uživatelům s kardiovaskulárním onemocněním, po cévních mozkových příhodách, s diabetem mellitus a lehkým stupněm demence. Tato služba není určena uživatelům, kteří potřebují službu v domově se zvláštním režimem.

Žádost o poskytnutí sociální služby  domova pro seniory (ke stažení kliknutím zde)

Domov se zvláštním režimem je určen uživatelům ve věku od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby či jiného typu demence. Zde poskytujeme službu uživatelům například se středním a těžkým stupněm demence. Tato služba není určena ani osobám, které trpí chronickým alkoholismem, a to v akutním stádiu.

Žádost o poskytnutí sociální služby domova se zvláštním režimem (ke stažení kliknutím zde)

Po doručení žádosti bude sociální pracovnice kontaktovat zájemce o službu nebo kontaktní osobu uvedenou v žádosti, bude domluven termín pro provedení sociálního šetření v místě, kde se zájemce aktuálně nachází. Sociální šetření či rozhovor probíhá i v Novém domově, p.o, pokud to soběstačnost zájemce umožňuje.

Na základě informací uvedených v lékařském vyjádření a výstupů ze sociálního šetření bude vyhodnoceno splnění či nesplnění cílové skupiny zařízení (služby domova pro seniory či domova se zvláštním režimem) – následně bude žádost přijata/nepřijata k evidenci. Informace o zařazení nebo nezařazení žádosti  o poskytnutí sociální služby je zaslána zájemci písemně. Zájemci o službu, který nespadá do okruhu oprávněných osob domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem bude poskytnuto sociální poradenství.

 

Sociální pracovnice pro jednání se zájemci o službu:

 

Mgr. Lucie Kotalová

 

tel: 596 348 651

 

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Bc. Petra Kubienová

tel: 596 348 651

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Irena Šafářová

tel: 596 348 651

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

 

Aktualizováno: 1.11.2016

   

 

 

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )