A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Zdroje financování
ZDROJE FINANCOVÁNÍ

 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

příspěvkové organizace


Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele
http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

  

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo finančního příspěvku bylo v kalendářním roce 2017 přiznáno:

 

1. PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Druh příspěvku

Výše příspěvku

Příspěvek na provoz 

5 400 000Kč

 

2. FINNANČNÍ PROSTŘEDY ÚČELOVĚ URČENY NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Druh služby

Výše dotace

DOMOV PRO SENIORY + DOMOV SE ZVLÁŠNÍM REŽIMEM

25 402 000 Kč

 

3. DOTACE Z ROZPOČTU ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Samosprávní celek

Výše dotace

Karviná

 100 000 Kč

225 000 Kč

Havířov

15 000 Kč

Petrovice u Karviné

12 000 Kč

Petřvald

7 700 Kč

Orlová

40 000 Kč

 

 

 

4. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Společnost

Výše daru

ŽIVOT 90,  z. ú. 

 

68 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )