Různé informace

Od 1. 7. 2019 došlo k navýšení úhrady za poskytovanou stravu následovně:

 

Druh stravy

Hodnota potravin

Režijní náklady

Celodenní strava

Strava normální nebo šetřící

88 Kč

77 Kč

165 Kč

Strava diabetická nebo diabetická šetřící

93 Kč

77 Kč

170 Kč

Uživatel má možnost sjednat si individuálně bílkovinný přídavek, který je možné poskytnout ke všem základním dietám nad rámec nabízené stravovací jednotky. Cena bílkovinného přídavku je 5 Kč.

Více informací o celkových úhradách za pobyt a stravu najdete v sekci Ceník (sazebník úhrad).

Nový domov, příspěvková organizace, čeká v letošním roce rozsáhlá rekonstrukce budovy "D", ve které se nachází dvě oddělení domova se zvláštním režimem. Součástí této rekonstrukce bude i přístavba budovy, díky které budeme moci navýšit kapacitu o 20 míst.

V současné době však s ohledem na připravované stavební práce jsme nuceni kapacitu Domova přechodně snížit a na doporučení Rady Moravskoslezského kraje ze dne 29. 1. 2019, č. usnesení 55/4954, přerušujeme od 19. 3. 2019 příjem nových uživatelů až do doby, kdy dojde ke snížení počtu stávajících uživatelů na počet odpovídající možnostem zajištěného náhradního ubytování.

 

Organizace Nový domov, příspěvková organizace, rozšířila svůj vozový park o nové vozidlo na alternativní pohon CNG. Při výběru nového vozidla organizace zohledňovala ekonomiku provozu, která je u automobilů s pohonem na CNG velmi výhodná a rovněž vozidla se vyznačují tišším a ekologičtějším provozem, čímž se domov i takto podílí na snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Děkujeme manželům Geborkovým za věcný dar – televizi zn. Samsung, kterou předali našim uživatelům. Na základě našeho ujednání, které jsme stvrdili darovací smlouvou, využijeme televizi ke zpříjemnění času v naší kavárničce Pohoda.

Ještě jednou děkujeme!

 

Televizní reportáž najdete zde: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000015669/manzele-z-karvine-venovali-seniorum-vyhru-z-tomboly