Různé informace

Přerušení příjmů nových uživatelů

Nový domov, příspěvková organizace, čeká v letošním roce rozsáhlá rekonstrukce budovy "D", ve které se nachází dvě oddělení domova se zvláštním režimem. Součástí této rekonstrukce bude i přístavba budovy, díky které budeme moci navýšit kapacitu o 20 míst.

V současné době však s ohledem na připravované stavební práce jsme nuceni kapacitu Domova přechodně snížit a na doporučení Rady Moravskoslezského kraje ze dne 29. 1. 2019, č. usnesení 55/4954, přerušujeme od 19. 3. 2019 příjem nových uživatelů až do doby, kdy dojde ke snížení počtu stávajících uživatelů na počet odpovídající možnostem zajištěného náhradního ubytování.

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme manželům Geborkovým za věcný dar – televizi zn. Samsung, kterou předali našim uživatelům. Na základě našeho ujednání, které jsme stvrdili darovací smlouvou, využijeme televizi ke zpříjemnění času v naší kavárničce Pohoda.

Ještě jednou děkujeme!

 

Televizní reportáž najdete zde: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000015669/manzele-z-karvine-venovali-seniorum-vyhru-z-tomboly 

 

Organizace Nový domov, příspěvková organizace, rozšířila svůj vozový park o nové vozidlo na alternativní pohon CNG. Při výběru nového vozidla organizace zohledňovala ekonomiku provozu, která je u automobilů s pohonem na CNG velmi výhodná a rovněž vozidla se vyznačují tišším a ekologičtějším provozem, čímž se domov i takto podílí na snižování negativních dopadů na životní prostředí.