Různé informace

Od 1. 7. 2019 došlo k navýšení úhrady za poskytovanou stravu následovně:

 

Druh stravy

Hodnota potravin

Režijní náklady

Celodenní strava

Strava normální nebo šetřící

88 Kč

77 Kč

165 Kč

Strava diabetická nebo diabetická šetřící

93 Kč

77 Kč

170 Kč

Uživatel má možnost sjednat si individuálně bílkovinný přídavek, který je možné poskytnout ke všem základním dietám nad rámec nabízené stravovací jednotky. Cena bílkovinného přídavku je 5 Kč.

Více informací o celkových úhradách za pobyt a stravu najdete v sekci Ceník (sazebník úhrad).