Zpráva o činnosti za rok 2018

Vážení čtenáři, uživatelé, příznivci,

rok 2018 je za námi a proto mi dovolte malé ohlédnutí, jak jsme ho v našem Domově prožili. Pro celou naši republiku to byl rok velmi významný, „osmičkový“, jak mu spousta lidí přezdívala, protože zrovna toto číslo otočilo pomyslné kormidlo dějin v naší zemi hned několikrát.

I v naší organizaci jsme toto významné výročí prožívali v průběhu celého roku. Úkoly, které jsme si stanovili, jsme zaměřili především na celospektrální oblast kultury. Kultura se zobrazovala a prolínala se ve všech pracovních aktivitách. Nastavené volnočasové a aktivizační činnosti směřovaly ke kulturnímu a společenskému vyžití uživatelů, kterých bylo i s ohledem na „osmičkový“ rok veliká spousta. Kulturu bydlení jsme zaměřili na zlepšování prostředí Domova.

V průběhu celého roku, za velké podpory zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, probíhala řada větších či menších oprav i pořízení a realizace rozsáhlých investic. Tyto primárně vedly k zútulnění prostředí a vytvoření tak lepších podmínek pro poskytování klidné a bezpečné služby. V neposlední řadě přispěly i velkou mírou ke zpříjemnění chvil v našem Domově nejen pro samotné uživatele a zaměstnance, ale i pro rodinné příslušníky a blízké našich uživatelů. Předpokládaná rekonstrukce služby DZR D a rozšíření její budovy jako jeden z pilířů kultury bydlení, bylo nakonec odloženo, ale posunutí termínu přijali všichni uživatelé služby bez negativních emocí. Znamená to pro nás, že nejen moderní a komfortní bydlení, ale hlavně lidská a přátelská atmosféra je pro naše uživatele to, co jim vytváří domov.

Nový domov, příspěvková organizace, rozšířil v roce 2018 i svůj vozový park a to o nové vozidlo na alternativní pohon CNG. Podporou zřizovatele, který na základě žádosti, podpořil nákup vozidla investičním příspěvkem z rozpočtu kraje, se tak organizace zařadila do modelového konceptu SMART regionu MSK, kdy používání vozidel na CNG pohon, která produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem, dochází nejen ke zlepšení životního prostředí, ale i zlepšení celkové kvality života v regionu. Vozidlo dopomáhá ke každodenní aktivizaci uživatelů a plnění jejich individuálních cílů, při kontaktu se společenským prostředím. Rovněž je vozidlo využíváno pro zajišťování i provozních potřeb organizace, jako je třeba sociální šetření, jednání se zájemci o službu.

Přiblížit a seznámit se s děním, jak jsme loňský rok 2018 prožili v našem Domově aktivně a činorodě, se máte možnost dozvědět v níže přiložené Zprávě o činnosti za rok 2018.

 

Ing. Eva Cholewová

ředitelka

 

Zpráva o činnosti za rok 2018