Zpráva o činnosti organizace

Vážení přátelé Nového domova v Karviné,

s rokem 2021 došlo v naší organizaci Nový domov ke změně na pozici statutárního zástupce organizace. Dlouholetá ředitelka domova Ing. Eva Cholewová ukončila své působení a vystřídal jí Mgr. Daniel Rychlik, MBA. Rozhodně je na místě paní Ing. Cholewové vyjádřit poděkování i ocenění za dlouhodobou usilovnou snahu o rozvoj Domova a jeho předání ve velmi dobrém, stabilizovaném stavu.

Rok 2020 se nejen pro náš Domov nepochybně zařadí mezi ty velmi náročné. Více méně v souladu s plánem a nastavenými očekáváními se organizace musela celý rok vyrovnat s mimořádnými podmínkami v chodu domova. Všichni obyvatelé budovy „D“ prožili téměř celý rok v náhradních prostorách bytového domu naproti našemu domovu, kde poskytlo „azyl“ Statutární město Karviná a celá budova „D“ procházela nejen kompletní rekonstrukcí, ale i přístavbou. Náročnou investiční akci pro domov realizoval zřizovatel - Moravskoslezský kraj. Došlo při ní k výraznému zlepšení kvality bydlení a tím i podmínek pro poskytování péče. Celkové náklady přesáhly 59 miliónů korun. Díky této rozsáhlé akci se zvýšila kapacita domova se zvláštním režimem zejména pro seniory trpící onemocněním demence celkem o 25 lůžek. Před Vánoci se všichni klienti moli přestěhovat z náhradního ubytování zpět do areálu Domova.

Celý rok 2020 zásadním způsobem neradostně ovlivnila vzniklá pandemie coronaviru. S novou situací se musel vypořádat personál i klienti. Přišla na řadu nepopulární leč nutná opatření v běžném životě uživatelů i pracovních podmínkách personálu. Ochranné pomůcky, omezení návštěv i vycházek, testování, nejistota a stres. Za radostné považuji, že v takto náročné situaci se zaměstnanci Domova osvědčili jako výborný tým, který dovedl situaci přes všechny obtíže zvládnout. V mnoha případech to znamenalo mimořádné nasazení na úkor osobních zájmů a rodiny. Všem za to patří obrovské poděkování. Stejně tak považuji za nutné ocenit naše klienty za jejich trpělivost, se kterou snášeli a nadále snášejí všechna nutná opatření.

Aktuálně nezbývá než v boji se zrádnou nákazou vytrvat a doufat, že kombinace všech opatření, očkování a lepšího počasí přinese úlevu v pandemické situaci a umožní nám návrat do běžného života – soukromého, profesního i vnitřního života domova.

Alespoň touto cestou si dovoluji poděkovat všem, kteří domovu jakkoli pomohli zvládnout náročný rok 2020 a zároveň prosím: „Zachovejte nám přízeň!“.

Těším se na společnou práci.

S úctou

Mgr. Daniel Rychlik, MBA

ředitel

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2020

Zpráva o činnosti za rok 2019

Zpráva o činnosti za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o činnosti za rok 2015

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2012