Jednání se zájemcem o službu

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

  
Máte-li zájem o námi poskytovanou sociální službu nebo jste rodinným příslušníkem osoby, která pobytovou sociální službu potřebuje – kontaktujte prosím sociální pracovnice našeho zařízení:


* Tereza Švedová, DiS.,tel.: 596 348 651, kl. 105, mobil: 736 428 295,  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


* Ing. Bc. Libuše Roseová, tel.: 596 348 651, kl. 129, mobil: 736 428 295, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto emailové adresy jsou chráněny před spamboty, abyste je viděli, povolte JavaScript.


* popřípadě osobně v Novém domově, p. o., U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná


Kontaktní formulář je k dispozici na webových stránkách nebo na recepci zařízení.


Domov pro seniory je určen pro uživatele ve věku od 65 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují pravidelnou pomoc či podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám. Zde poskytujeme službu například uživatelům s kardiovaskulárním onemocněním, po cévních mozkových příhodách, s diabetem mellitus a lehkým stupněm demence. Tato služba není určena uživatelům, kteří potřebují službu v domově se zvláštním režimem.

Pro první kontakt je třeba vyplnit kontaktní formulář, který naleznete zde: Kontaktní formulář

Oznámení 1u

Po doručení kontaktního formukláře bude sociální pracovnice kontaktovat zájemce o službu nebo kontaktní osobu uvedenou ve formuláři a bude domluven termín pro provedení sociálního šetření v místě, kde se zájemce aktuálně nachází. Sociální šetření či rozhovor může také probíhat v Novém domově, p.o., pokud to soběstačnost zájemce umožňuje.
Na základě informací ze sociálního šetření bude vyhodnoceno splnění či nesplnění cílové skupiny zařízení (služby domova pro seniory či domova se zvláštním režimem) a zájemci bude předána Žádost o poskytnutí sociální služby včetně Vyjádření lékaře, případně mu bude doporučena vhodnější sociální služba. Po doručení Žádosti a Vyjádření lékaře do zařízení budou tyto dokumenty, včetně Záznamu ze sociálního šetření, vyhodnoceny pracovní skupinou a následně bude Žádost přijata/nepřijata k evidenci. Informace o zařazení nebo nezařazení Žádosti  o poskytnutí sociální služby je zaslána zájemci písemně. Zájemci o službu, který nespadá do okruhu oprávněných osob domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem bude poskytnuto sociální poradenství.
 

   
Aktualizováno: 5. 3.2020