Základní informace

Pozastavení příjmů nových uživatelů

Nový domov, příspěvková organizace, čeká v letošním roce rozsáhlá rekonstrukce budovy "D", ve které se nachází dvě oddělení domova se zvláštním režimem. Součástí této rekonstrukce bude i přístavba budovy, díky které budeme moci navýšit kapacitu o 20 míst.

V současné době však s ohledem na připravované stavební práce jsme nuceni kapacitu Domova přechodně snížit a na doporučení Rady Moravskoslezského kraje ze dne 29. 1. 2019, č. usnesení 55/4954, přerušujeme od 19. 3. 2019 příjem nových uživatelů až do doby, kdy dojde ke snížení počtu stávajících uživatelů na počet odpovídající možnostem zajištěného náhradního ubytování.

 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Domov pro seniory
s kapacitou 62 míst

Domov se zvláštním režimem
s kapacitou 104 míst

p2182531p2182578p2182548

Adresa:
U Bažantnice 1564/15
Nové Město, 735 06 Karviná

Ředitelka:
Ing. Eva Cholewová

Telefon:
59 63 486 51-2

Jak se k nám dostanete?

vka

Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky kraj logo

28.října 117, 702 18 Ostrava
www.kr-moravskoslezsky.cz