A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu domov se zvlastnim rezimem
Základní informace

 

 

Domov se  zvláštním režimem s kapacitou 104 míst.  

vka

Adresa: U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná

Ředitelka: Ing. Eva Cholewová

Telefon: +420 59 63 486 51-2

Jak se k nám dostanete?

                  Zřizovatel: Moravskoslezský kraj

   28.října 117, 702 18 Ostravakrajsky_urad

   www.kr-moravskoslezsky.cz

 

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )