Aktuality

ROK 2018

„Ježíškova vnoučata“

Nový domov, příspěvková organizace se i letos zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. V letošním roce byl projekt spuštěn 12. 11. 2018 a již se na přání uživatelů ozývají dárci z celé republiky. Jménem našich uživatelů děkujeme Všem dárcům za přízeň a velké srdce.

Ježížkova vnoučata

 

Kulturní a společenské akce v prosinci 2018

 

PŘIPRAVOVANÉ  KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

NA MĚSÍC prosinec 2018

 

6.12.  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

(velká jídelna 10:00 hod.)

 

13.12.  VELKÝ VÁNOČNÍ PROGRAM

    POD ZÁŠTITOU MLÁDEŽNICKÉ RADY

   (velká jídelna 15:00 hod.)

 

18.12.  VÁNOČNÍ MUZIKOTERAPIE

( pro oddělení DS/B)

                                                         

19.12.  VÁNOČNÍ PROGRAM

       NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ POHODA

    (oddělení DS/A 15:00 hod.)

 

20.12.  VÁNOČNÍ PROGRAM

PÍSKLATA

(velká jídelna 10:00 hod.)

 

CANISTERAPIE
logo canisterapie
 
Od měsíce března 2010 spolupracujeme s občanským sdružením "Podané ruce". V rámci této spolupráce nabízíme našim uživatelům pravidelně každý týden canisterapii.
 
canisterapie
 
canisterapie 2
 
Canisterapie - ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa. Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Využívá se kontaktu se psem, který vliv na jedince. – Podané ruce, z. s.

Organizace Nový domov, příspěvková organizace, rozšířila svůj vozový park o nové vozidlo na alternativní pohon CNG. Při výběru nového vozidla organizace zohledňovala ekonomiku provozu, která je u automobilů s pohonem na CNG velmi výhodná a rovněž vozidla se vyznačují tišším a ekologičtějším provozem, čímž se domov i takto podílí na snižování negativních dopadů na životní prostředí.

V roce 2016 jsme se zaměřili na rozvoj aktivizačních činností. Pro uživatele připravujeme pestré aktivity, které především nabízejí smysluplné trávení času, umožňují kontakt s okolím, komunitou a hlavně přinášejí potěšení.

avion 2

Letní měsíce nás překvapily krásným, vpravdě tropickým počasím, a proto i naše aktivity jsme směřovaly do naší zahrady a okolí.

akoranka

Mezi nejzdařilejší akce rádi zmíníme návštěvu ZOO Ostrava a koncert Akorďanky v našem areálu. Poslech hudby jsme dopřáli i uživatelům, kteří svůj život tráví převážně na lůžku. Zde ještě chci poděkovat za pomoc a podporu při doprovázení uživatelů na zahradní koncert, a také i při návštěvě ZOO Ostrava zaměstnancům krajského úřadu. O zmíněném koncertu i výletu do ZOO Ostrava se naší uživatele vyjadřovali v samých superlativech. Určitě se i v budoucnu budeme snažit podobné akce opakovat.

img 20160607 090528

akoranka 3

Kromě toho jsme vyrazili s uživateli na Jarmark do Komorní Lhotky a také do Petřvaldu. Pořádali jsme řadu sportovních turnajů a také jsme před zakončením školního roku v našem zařízení přivítali dětí za základní školy ul. Cihelní. 

jarmark

petvald jarmark 2

Uživatelům služby nabízíme skupinové i individuální aktivizační programy vycházející  ze získaných informací o historii uživatelů služby, jejich zaměstnání, trávení volného času, apod. Denní aktivizační program začíná terapií realitou - krátkým komunitním setkáním, kterého se účastní uživatelé dané části služby. Terapie realitou je zaměřena na aktivní racionální zvládání života a na uspokojování potřeb, k nimž patří potřeba někam patřit, potřeba úspěchu, potřeba radosti a potřeba svobody, a na respektování vnější reality.

Ruční práce

V rámci aktivizačních činností je pro uživatele připraven soubor technik a postupů, které jim pomohou při získávání pocitu smysluplného naplnění života, přizpůsobení se novým situacím, poklesu fyzických sil, ztrátě zdraví.

peenvnce 

Hlavní techniky aktivizace v naši organizaci

  • Keramická dílna
  • Promítání filmů pro pamětníky
  • Vaření, pečení
  • Poslech hudby, cvičení s hudbou
  • Trénování paměti
  • Práce na zahradě
  • Vzpomínková terapie
  • Canisterapie

 

Naši uživatelé mají největší zájem o tyto společenské akce:

V letních měsících opékáme na domovské zahradě párky, smažíme vaječinu, jezdíme na zájezdy např. do Beskyd a blízkého okolí. Mezi nejoblíbenější společenské akce patří Kácení Máje, Vinobraní, Mikulášská zábava a také společenský ples.

 

 

Podkategorie