Aktuality

Zvýšení  úhrady za bydlení

Od 1 ledna 2021 dochází ke zvýšení úhrady za bydlení podle druhu obývaného pokoje. Bližší informace najdete "zde"  a v záložce "Ceník (sazebník úhrad)"

 

*****

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvy osob v našem Domově se řídí Usnesením Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 14 a Doporučeným postupem č. 14/2020 vydané MPSV ČR. Nastavená pravidla platí po dobu trvání nouzového stavu.

Návštěva je možná pouze po absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 48 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad. Návštěva bez testu je také možná, pokud zájemce v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Výjimka je stanovena pouze pro návštěvy osob v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Nově i opatrovníci se musí prokázat negativním testem, nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19.

Testování POC testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v našem Domově neprovádíme. Je třeba se obrátit na příslušné odběrové místo.

Svou návštěvu si předem domluvte s vedoucí služby nebo sociální pracovnicí dané služby, které pohyb návštěv na oddělení koordinují, a dbejte jejich pokynů.

Děkujeme, že dodržujete všechna nastavená pravidla. Chráníte tak především zdraví svých blízkých.

 

 Pro více informací klikněte zde:    "Desatero pravidel pro návštěvy"

 

  ***** 

 

PRAVIDLA PRO VYCHÁZKY UŽIVATELŮ

Vycházky uživatelů mimo areál Domova se řídí Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, který říká, že vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Uživatel během vycházky mimo areál Domova musí po celou její dobu používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který si za nákupní cenu 18,- Kč může zakoupit u personálu na pracovně oddělení. 

 

  Děkujeme za pochopení

Vedení Domova

 

***** 

 INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI:

Od poloviny listopadu 2020 bojujeme v našem Domově s onemocněním COVID-19. Bohužel i při zavedení a striktním dodržování všech nastavených pravidel se tato nemoc nějak dotkla každého oddělení, a to jak uživatelů, tak i zaměstnanců - pečovatelek, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků i pracovníků úklidu. Výpadek většího počtu zaměstnanců nutně vyvolá problémy nejen se zajištěním běžné péče o naše uživatele, ale i úklidu. Proto jsme se hned od začátku snažili hledat cesty, jak alespoň částečně podpořit zajištění péče a následně i úklidu, a to především ve vytvořených Covid zónách. 

Pro přímou péči byli hned na začátku epidemie přijati 3 zaměstnanci na DPP, dále 3 zaměstnanci na HPP

Od 19. listopadu nám pomáhaly 2 studentky na pracovní povinnost, které na naši žádost zajistil KÚ MSK. Pracovní povinnost byla usnesením vlády zrušena 15. 12. 20, proto od 16. 12. 20 pracují u nás na DPP.

Od 7. 12. 2020 nám v péči pomáhaly 3 PSS z létajícího týmu – 2 pracovnice z Fontány, p. o. Hlučín – celkem u nás odpracovaly 7 dnů, a 1 pracovnice z Domova Březiny v Petřvaldu – celkem odpracovala 3 dny.

S prosbou o pomoc jsme se také obrátili na dobrovolnickou organizaci Adra, která v rámci projektu „Bo sme partyja“ nám zprostředkovala 2 dobrovolníky.

Oslovili jsme i Český červený kříž, jehož zásluhou se nám zatím ozvali s nabídkou pomoci 2 dobrovolníci. Bude s nimi uzavřena DPP a pomohou nám se zajištěním péče o uživatele o víkendu, případně o svátcích.

Pomoc nabídla i Střední zdravotní škola v Karviné, a díky zveřejnění výzvy na jejím facebooku se nám ozvala zatím 1 studentka, která nám nabídla pomoc v době nadcházejících prázdnin.

Rovněž byli přijati 2 noví zaměstnanci do úklidu, kteří po skončení epidemie přejdou na oddělení DZR-D, kde se v příštím roce navýší kapacita o 25 uživatelů.

Přesto, že jsme žádali o pomoc armádu, nebylo nám v tomto ohledu vyhověno.

Uvědomujeme si, že přes veškerou snahu o zajištění pomoci a podpory, hlavní tíhu odpovědnosti za zajištění péče o naše uživatele, nesou pracovníci přímé péče a naši zdravotníci. Nemůžeme ale pominout i přínos pracovníků úklidu, kteří pomáhají s udržením pořádku na izolovaných odděleních. Práce přibylo i prádelně, která zajišťuje praní a rychlý návrat čistých ochranných kombinéz a plášťů k pracovníkům v první linií.

Vážíme si postoje a přístupu všech našich zaměstnanců a všech, kteří nám v této nelehké době přišli na pomoc. Děkujeme a oceňujeme nasazení, s jakým přistupují ke své odpovědné práci. Doufáme, že společnými silami přečkáme tuto těžkou dobu a postupně se vrátíme zpět do normálního života.

 

Vedení Domova