Aktuality

Nový domov, příspěvková organizace, čeká v letošním roce rozsáhlá rekonstrukce budovy "D", ve které se nachází dvě oddělení domova se zvláštním režimem. Součástí této rekonstrukce bude i přístavba budovy, díky které budeme moci navýšit kapacitu o 20 míst.

V současné době však s ohledem na připravované stavební práce jsme nuceni kapacitu Domova přechodně snížit a na doporučení Rady Moravskoslezského kraje ze dne 29. 1. 2019, č. usnesení 55/4954, přerušujeme od 19. 3. 2019 příjem nových uživatelů až do doby, kdy dojde ke snížení počtu stávajících uživatelů na počet odpovídající možnostem zajištěného náhradního ubytování.

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme manželům Geborkovým za věcný dar – televizi zn. Samsung, kterou předali našim uživatelům. Na základě našeho ujednání, které jsme stvrdili darovací smlouvou, využijeme televizi ke zpříjemnění času v naší kavárničce Pohoda.

Ještě jednou děkujeme!

Organizace Nový domov, příspěvková organizace, rozšířila svůj vozový park o nové vozidlo na alternativní pohon CNG. Při výběru nového vozidla organizace zohledňovala ekonomiku provozu, která je u automobilů s pohonem na CNG velmi výhodná a rovněž vozidla se vyznačují tišším a ekologičtějším provozem, čímž se domov i takto podílí na snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Kulturně společenské akce v BŘEZNU 2019

      

 

         KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

 

                    NA MĚSÍC BŘEZEN 2019                   

 

 8.3. Kulturní program k MDŽ - MŠ Žižkova

  ( vystoupení dětí s ukázkou cvičení jógy )

                                   

   12.3. Vystoupení dětí z MŠ Vilík, hostem bude

     i tanečnice s ukázkou orientálních tanců

                                     

      20.3. Bingo ( velká jídelna )

                            

   26.3. Promítání filmu na přání ( kavárna Pohoda )

 

                            

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie). Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – Nový domov, Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná.

 

 

Podkategorie