Aktuality

*****

Návštěvy za níže stanovených podmínek jsou již možné na všech odděleních.

*****

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

Návštěvy osob v našem Domově se řídí Usnesením vlády ČR č. 297 ze dne 18. března 2021 a Doporučeným postupem č. 10/2020 a č. 14/2020 vydanými MPSV ČR, které vznikly ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími partnery. Jeho úkolem je zajistit v rámci možnosti bezpečný průběh návštěvy se zachováním všech protiepidemických opatření. 

 • Návštěva je možná pouze po absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 48 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad.
 • Návštěva bez testu je možná, pokud zájemce v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Návštěva je dále možná po předložení certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Od 29. 4. 2021 v pondělí až pátek v čase od 13:00 do 14:00 je možné po předchozím objednání absolvovat POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-19 přímo v našem Domově.
 • Svou návštěvu nebo testování si předem domluvte s vedoucí služby nebo sociální pracovnicí dané služby, které pohyb návštěv na oddělení koordinují.
 • Při vstupu do Domova si vydezinfikujte ruce a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu.
 • U recepce Vám rovněž bude změřena teplota a budete vyzváni k vyplnění Čestného prohlášení o tom, že jste v poslední době nepřišel do styku s COVID pozitivní osobou. Pokud Vaše teplota bude přesahovat 37,0° C nebo pokud budou zjištěny jiné příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva povolena.
 • Návštěva je možná v počtu max. 2 osoby. Na jednu návštěvu je vyhrazeno cca 30 minut. Návštěvy probíhají přímo na pokojích. Po celou dobu návštěvy mějte prosím nasazen respirátor a dodržujte odstup.
 • Nevstupujte sami na oddělení. Vyčkejte u jeho vstupu na našeho zaměstnance, který Vás na pokoj doprovodí. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji bude zajištěna paravánem, tak aby byla oddělena od lůžka druhého uživatele.
 • Omezení návštěv se nevztahuje pouze na návštěvu osoby v terminálním stádiu. Přesto i tyto návštěvy je třeba předem dohodnout. Před návštěvou doporučujeme rovněž absolvovat POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-19 přímo v našem Domově.
 • V případě, že nutně potřebujete použít WC, je pro tuto skutečnost určeno WC v přízemí, v chodbě u jídelny. Využívejte prosím jen v krajním případě.
 • Návštěvy na odděleních, na kterých došlo k výskytu onemocnění COVID-19, nejsou povoleny vůbec.

 

Děkujeme, že dodržujete všechna nastavená opatření. Chráníte tak především zdraví svých blízkých a přispíváte tak k tomu, že návštěvy v našem Domově je možné realizovat.

Vedení Domova

*****

PRAVIDLA PRO VYCHÁZKY UŽIVATELŮ

 

Vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení se řídí Usnesením Vlády ČR č. 296 ze dne 18. března 2021. 

 • Vycházka uživateli bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Tato izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.
 • Omezení vycházek se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Uživatel v průběhu vycházky musí používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95. Tento respirátor si může zakoupit u personálu na oddělení za 10,- Kč. 

 

 

   ***** 

 Zvýšení  úhrady za bydlení

Od 1. ledna 2021 dochází ke zvýšení úhrady za bydlení podle druhu obývaného pokoje. Bližší informace najdete "zde"  a v záložce "Ceník (sazebník úhrad)"

 

  *****

 

Kontaktní osoba, která Vám odpoví na případné dotazy k současné situaci v Domově:

Mgr. Helena Waclawiková, vedoucí pro kvalitu a sociální práci, tel. č. 734 645 394.

Informace budou podávány v době od 9,00 hod. do 17,00 hod.

 

 

Kontaktní formuláře a Žádosti o poskytnutí sociální služby

Zasílejte e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nebo pošlete poštou na adresu:   Nový domov, příspěvková organizace

                                                           U Bažantnice 1564/15

                                                           Nové Město

                                                           735 06 Karviná