Aktuality

Co se v našem Domově připravuje?

V plánu máme 90minutovou zážitkovou besedu s názvem Kouzelná Bretaň plná chutí. V první části se účastníci seznámí se sedmi inspirativními místy Bretaňského regionu. Ve druhé části je čeká kulinářská dílna pod vedením zkušeného francouzského kuchaře, během níž se dozví, jak se vyrábějí nejtenčí palačinky na světě. 

Abychom mohli besedu uspořádat a nabídnout ji účastníkům zdarma, potřebujeme spolu s vámi vybrat částku 2 500 Kč, ze které uhradíme náklady spojené s kuchařskou podívanou. Dále bychom chtěli 2 500 Kč využít k uspořádání důstojné vánoční sešlosti, a případně i dalších společenských aktivit (vybereme-li obnos vyšší než 5 000 Kč).

Zážitkovou besedu hodláme uskutečnit 28. 11. 2022 v našem Domově. Sbírka poběží do 27. 11. 2022. Svým malým podílem můžete přispět k velkým zážitkům našich klientů. Více informací se dozvíte po kliknutí na níže uvedený odkaz:

 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/prednaska-s-mlsnou-teckou-pro-klienty-noveho-domova

 

 

*****

 Úprava pravidel pro návštěvy

Z důvodu požární bezpečnosti a nutnosti mít přehled o pohybu osob v areálu Nového domova nastavujeme pro všechny návštěvy tato pravidla:

  • Vstup do areálu Domova je možný pouze přes recepci, která vede evidenci příchodů i odchodů všech osob

         Mějte prosím u recepce strpení a nahlaste vždy nejen svůj příchod, ale i odchod

  • Parkování je možné pouze mimo areál Domova (2 místa pro návštěvy u hlavní brány, 12 míst podél plotu Domova a další parkovací místa v okolí viz přiložená mapa)
  • Návštěvám uživatelů oddělení DZR-D bude vjezd do areálu povolen ve výjimečných případech, např. dovoz většího nákupu či vyzvednutí uživatele. Vjezd je nutno dohodnout osobně na recepci

Nastavená pravidla mají za úkol především zlepšit bezpečnost našich uživatelů, která je prioritou nás všech. Proto věříme, že chápete důležitost těchto opatření a děkujeme, že je respektujete a dodržujete.

Vedení domova

Mapa parkovacích míst  

*****

Máme novinku!

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? 🙏 

   

 

www.givt.cz 

Pomáhejte při běžných nákupech na internetu. Nezaplatíte nic navíc. GIVT je internetový projekt, který podporuje více jak 3000 neziskových organizací. Stačí jeden klik navíc a Váš nákup se promění v dobrý skutek.

 

Givt

 

 

 

*****

 

Navýšení úhrad za bydlení a stravu

 

Na základě Vyhlášky č. 34/2022 Sb., kterou se mění Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a na základě aktualizovaných Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby, dojde v našem Domově od 1. 6. 2022 k navýšení úhrad za bydlení a stravu, a to následovně:

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ

Pokoj

Stanovení úhrady za bydlení v Kč/den

1 lůžkový se sociálním zařízením

240 Kč

1 lůžkový se společným sociálním zařízením na chodbě

230 Kč

2 lůžkový se sociálním zařízením

220 Kč

2 lůžkový se společným sociálním zařízením na chodbě

210 Kč

 

ÚHRADA ZA STRAVU

druh stravy

hodnota potravin

režijní náklady

celodenní strava

Strava normální nebo šetřící

95,00 Kč

90,00 Kč

185,00Kč

Strava diabetická nebo strava diabetická šetřící

100,00 Kč

90,00 Kč

190,00 Kč

 

 

MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA POBYT A STRAVU OD 1. 6. 2022

Typ pokoje

Typ stravy

Ubytování

Strava

Celkem

1 den

28 dnů

29 dnů

30 dnů

31 dnů

Dvoulůžkový

pokoj bez příslušenství

normální

210 Kč

185 Kč

395 Kč

11 060 Kč

11 455 Kč

11 850 Kč

12 245 Kč

diabetická

190 Kč

400 Kč

11 200 Kč

11 600 Kč

12 000 Kč

12 400 Kč

Dvoulůžkový

pokoj s příslušenstvím

normální

220 Kč

185 Kč

405 Kč

11 340 Kč

11 745 Kč

12 150 Kč

12 555 Kč

diabetická

190 Kč

410 Kč

11 480 Kč

11 890 Kč

12 300 Kč

12 710 Kč

Jednolůžkový

pokoj bez příslušenství

normální

230 Kč

185 Kč

415 Kč

11 620 Kč

12 035 Kč

12 450 Kč

12 865 Kč

diabetická

190 Kč

420 Kč

11 760 Kč

12 180 Kč

12 600 Kč

13 020 Kč

Jednolůžkový

pokoj s příslušenstvím

normální

240 Kč

185 Kč

425 Kč

11 900 Kč

12 325 Kč

12 750 Kč

13 175 Kč

diabetická

190 Kč

430 Kč

12 040 Kč

12 470 Kč

12 900 Kč

13 330 Kč

Dle potřeby a zájmu lze ke stravě navíc odebírat bílkovinný přídavek v hodnotě 8 Kč na den.

 

 

 *****

Sledujte naše facebookové stránky:

 Nový domov, příspěvková organizace | Facebook

 

 *****