Aktuality

Organizace Nový domov, příspěvková organizace, rozšířila svůj vozový park o nové vozidlo na alternativní pohon CNG. Při výběru nového vozidla organizace zohledňovala ekonomiku provozu, která je u automobilů s pohonem na CNG velmi výhodná a rovněž vozidla se vyznačují tišším a ekologičtějším provozem, čímž se domov i takto podílí na snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Velké poděkování rovněž patří zřizovateli, kterým je Moravskoslezský kraj, který na základě žádosti podpořil nákup vozidla investičním příspěvkem z rozpočtu kraje ve výši 300 tis. Kč.

Vozidlo bude využíváno ke zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím. Přínosem budou nové aktivity a změny prostředí u osob, které už nemají možnost sami si své prostředí změnit. Získáním vozidla chceme rovněž dopomáhat ke každodenní aktivizaci uživatelů a plnění jejich individuálních cílů při kontaktu se společenským prostředím. Rovněž bude vozidlo využíváno pro zajišťování provozních potřeb organizace – sociální šetření, jednání se zájemci o službu, výběr a vklad hotovosti v bankovním ústavu, dopravě zaměstnanců na semináře a stáže, apod.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

V současné době nanabízíme žádné volné pracovní místo.

Televizní vysílání v pořadu Události v regionech

Dne 16.1.2018 navštívila náš Nový domov, příspěvková organizace Česká televize. Natočila krátký dokument o tom, jak plánujeme letos rozšířit pavilon D o další pokoje, jak vedeme evidenci žadatelů o službu, atd. Shlédnout můžete dokument (začátek v  minutě 3:20) zde.

Účastnili jsme se projektu JEŽÍŽKOVÁ VNOUČATA

V posledních dvou měsících minulého roku měli naši uživatelé příjemné starosti! Náš Nový domov, příspěvková organizace se zapojil do ceelorepublikového projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Opuštění senioři, které nikdo nenavštěvuje, přemýšleli, jaký dárek by si přáli. Většinou říkali, že nic nepotřebují, ale ve spolupráci se zaměstnanci nakonec vymysleli i originální dárky, které jim opravdu udělaly radost.
Jednalo se například o návštěvu cukrárny, šachy, teplé boty či projížďku na Harley Davidson. Ta se uskuteční až na jaře za příhodnějšího počasí, ale dárkový poukaz na projížďku má náš klient pečlivě uschován. Dalším přáním byla fotografie s vlastnoručním podpisem známého herce pana Topffera, jehož je jedna naše klientka obdivovatelkou. Velkou radost nám rovněž udělaly televize pro naše klienty.

Všem dárcům mooooc děkujeme!

foto Jekova vnouata

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Televizní vysílání v pořadu Události v regionech

Dne 16.1.2018 navštívila náš Nový domov, příspěvková organizace Česká televize. Natočila krátký dokument o tom,jak plánujeme letos rozšířit pavilon D o  další pokoje, jak vedeme evidenci žadatelů o službu, atd.
Shlédnout můžete dokument (začátek v  minutě 3:20) zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Televizní vysílání v pořadu Události v regionech
Dne 16.1.2018 navštívila náš Nový domov, příspěvková organizace Česká televize. Natočila krátký dokument o tom, jak plánujeme letos rozšířit pavilon D o další pokoje, jak vedeme evidenci žadatelů o službu, atd. Shlédnout můžete dokument (začátek v  minutě 3:20) zde.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/418231100030117-udalosti-v-regionech/