Kontakty

Kontakty

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa zařízení: U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná
Tel: 59 63 486 51-2
Fax: +420 596 311 820

 

FunkceJméno a příjmeníEmail
 ředitelka  Ing. Eva Cholewová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úsek sociálních služeb  
sociální pracovník-manažer kvality Mgr. Helena Waclawiková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vedoucí služby-sociální pracovník DS - A Mgr. Lucie Kotalová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vedoucí služby - sociální pracovník DS - B Mgr. Martina Biegońová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vedoucí služby - sociální pracovník DZR - A Vita Pyšná, DiS. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vedoucí služby - sociální pracovník DZR - B Mgr. Ivana Ryšková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
vedoucí služby - sociální pracovník DZR - D Bc. Jarmila Tihelková, DiS. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sociální pracovník - vedoucí pro aktivizační činnost Irena Šafářová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 sociální pracovnice - jednání se zájemci o službu Teraza Švedová, DiS. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 sociální pracovnice - jednání se zájemci o službu Ing. Bc. Libuše Roseová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úsek ekonomický  
vedoucí ekonomického úseku Marie Švecová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úsek provozní  
vedoucí provozního úseku Martin Morcinek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úsek zdravotní  
vedoucí zdravotního úseku Mgr. Lucie Pohlová, DiS. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Personalista Eva Witová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v naši příspěvkové organizaci vykonává společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.

Kontakt:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s. 
IČ: 25884646
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů


Nový domov, příspěvková organizace, se sídlem U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO: 00847330, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.


* Osobní údaje Správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
* Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování: 


Správce zpracovává pouze osobní údaje vycházející především ze zákona č.  108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách v platném znění, ze zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění a dalšími souvisejícími zákony. Zpracování osobních údajů se týká zájemců o službu a uživatelů, jejich zmocněnců a rodinných příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, jak rovněž dalších smluvních partnerů. Osobní údaje uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je stanovená zákonem nebo skartačním řádem.


* Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
- požadovat od Správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
- požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Správcem;
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem jsou nepřesné);
- požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem;
- požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a  Správci,
- podat stížnost dozorovému orgánu.


* Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


* Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, je společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava


- kontaktní osoba: Mgr. Kamila Formanová,
- e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
- telefon: 595 693 960.