Kulturně společenské akce

Kulturně společenské akce v SRPNU 2019

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE

NA MĚSÍC SRPEN

 

7. 8.    BINGO

Garant akce : Vaňková Petra

 

14. 8. FARMÁŘSKÉ TRHY  Karviná -Fryštát

                 Garant akce : Janovská Světla                      

 

21. 8. SPORTOVNÍ DEN

Garant akce : Kozáková Renáta

 

28. 8. VZPOMÍNKOVÉ POSEZENÍ NA KONCI PRÁZDNIN

Garant akce : Suchánková Dana

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie) na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – Nový domov, Bažantnice 1564/15, Nové   

 

 

Kulturně společenské akce v ČERVENCI 2019 

Kultuřně společenské akce v ČERVNU 2019 

Kulturně společenské akce v KVĚTNU 2019

Kulturně společenské akce v DUBNU 2019

Kulturně společenské akce v BŘEZNU 2019

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2019

Kulturně společenské akce v LEDNU 2019