Kulturně společenské akce

Kulturně společenské akce v KVĚTNU 2019 

PŘIPRAVOVANÉ

SPOLEČENSKÉ AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN

 

2. 5.   ZDOBENÍ MÁJKY

Velká jídelna

( GARANT AKCE: Danka Suchánková)

 

15. 5. FARMÁŘSKÉ TRHY

Karviná - Fryštát

(GARANT AKCE: Světla Janovská )

 

16. 5.  DÁMSKÁ JÍZDA KE DNI MATEK

Velká jídelna

(GARANT AKCE: Petra Vaňková)

 

24. 5.   MUZIKOTERAPIE

Velká jídelna + DS/B

(GARANT AKCE: Renáta Kozáková)

 

28. 5.   SPORTOVNÍ HRY

Hosté : studenti karvinského gymnázia

Zahrada ND, p.o.

(GARANT AKCE: Renáta Štrublíková)

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie) na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – Nový domov, Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná.