Kulturně společenské akce

 Kulturně společenské akce v LISTOPADU 2019

 

           PŘIPRAVOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE

NA MĚSÍC LISTOPAD

 

6.11. – CANISTERAPIE – Bytový dům

( Garant: R. Kozáková , P. Vaňková )

 

12.11. – HOLANDSKÝ BILIARD - Bytový dům

( Garant: P. Vaňková )

 

14.11. – BINGO – Havířov Helios

( Garant: D. Suchánková, R. Štrublíková )

 

15.11. – Muzikoterapie – DS-B + DZR-B

( Garant: S. Janovská, R. Štrublíková)

 

20.11. – Canisterapie DZR-A + DZR B

( Garant: R. Štrublíková, D. Suchánková)

 

21.11. – Prodejní burza oblečení

( Garant: Aktivizační pracovnice )

 

28.11. – 29.11.

Mezinárodní „Předvánoční výstava“ prací zájmových dílen zařízení sociálních služeb - Český Těšín

(Garant: Aktivizační pracovnice)

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie) na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – Nový domov, Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná.

 

 

Kulturně společenské akce v ŘÍJNU 2019

Kulturně společenské akce v ZÁŘÍ 2019

Kulturně společenské akce v SRPNU 2019 

Kulturně společenské akce v ČERVENCI 2019 

Kultuřně společenské akce v ČERVNU 2019 

Kulturně společenské akce v KVĚTNU 2019

Kulturně společenské akce v DUBNU 2019

Kulturně společenské akce v BŘEZNU 2019

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2019

Kulturně společenské akce v LEDNU 2019