Kulturně společenské akce

 

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNĚ

SPOLEČENSKÉ AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

 

2. 9. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

VELKÁ JÍDELNA

Garant akce: Renáta Štrublíková

 

9. 9. SOUTĚŽ - MĚSTO , JMÉNO

VELKÁ JÍDELNA

Garant akce: Petra Vaňková

 

24.9. PROMÍTÁNÍ FILMU O ZANIKLÉ KARVINÉ

VELKÁ JÍDELNA

Garant akce: Jana Parčiová

 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu akce budou pořizovány obrazové záznamy (fotografie), které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové nebo internetové prezentaci k činnosti pořadatele – Nový domov p. o., U Bažantnice 1564/15, Karviná- Nové Město.

 

Kulturně společenské akce v ZÁŘÍ 2020

Kulturně společenské akce na BŘEZEN 2020

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2020 

Kulturně společenské akce v LEDNU 2020

Kulturně společenské akce v PROSINCI 2019

Kulturně společenské akce v LISTOPADU 2019 

Kulturně společenské akce v ŘÍJNU 2019

Kulturně společenské akce v ZÁŘÍ 2019

Kulturně společenské akce v SRPNU 2019 

Kulturně společenské akce v ČERVENCI 2019 

Kultuřně společenské akce v ČERVNU 2019 

Kultruně společenské akce v KVĚTNU 2019

Kulturně společenské akce v DUBNU 2019

Kulturně společenské akce v BŘEZNU 2019

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2019

Kulturně společenské akce v LEDNU 2019