Připravované kulturně společenské akce

Kulturně společenské akce na BŘEZEN 2020

 

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

NA MĚSÍC BŘEZEN 2020

 

6.3.  OSLAVA K MDŽ

Velká jídelna 9,00 hod., Garant akce: Vaňková P.

 

9.3. DOPOLEDNÍ ČTENÍ A POSLECH PÍSNÍ KARAL GOTTA

Velká jídelna 9,00 hod., Garant akce: Parčiová J.

 

13.3. CVIČENÍ S HUDBOU

Suterén 9,00 hod., Garant akce: Janovská S.

 

18.3. PROMÍTÁNÍ FILMU NA PŘÁNÍ

Kavárnička Pohoda 9,00 hod., Garant akce: Parčiová J.

 

25.3. BINGO

Velká jídelna 9.00 hod., Garant akce: Plachtová K.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie) na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – Nový domov, Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná.

 

 

 

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2020 

Kulturně společenské akce v LEDNU 2020

Kulturně společenské akce v PROSINCI 2019

Kulturně společenské akce v LISTOPADU 2019 

Kulturně společenské akce v ŘÍJNU 2019

Kulturně společenské akce v ZÁŘÍ 2019

Kulturně společenské akce v SRPNU 2019 

Kulturně společenské akce v ČERVENCI 2019 

Kultuřně společenské akce v ČERVNU 2019 

Kultruně společenské akce v KVĚTNU 2019

Kulturně společenské akce v DUBNU 2019

Kulturně společenské akce v BŘEZNU 2019

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2019

Kulturně společenské akce v LEDNU 2019