Připravované kulturně společenské akce

Kulturně společenské akce v ČERVENCI 2019

 

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NA ČERVENEC

                           

2.7.   NÁVŠTĚVA KOSTELŮ

Výlet po okolí Karviné spojený s obhlídkou místních kostelů

Garant: Renata Štrublíková

 

10.7. BINGO

Posezení v zahradním altánu při hře

Garant: Petra Vaňková

 

16.7. KUŽELKY

Posezení na zahradě při hře

Garant: Renáta Kozáková

 

25.7. ZAHRADNÍ PÁRTY

Setkání s muzikantem panem Drobkem

Garant: Světla Janovská

 

31.7. POSEZENÍ PŘI DOBRÉM MOKU

Výlet spojený s návštěvou restaurace

Garant: Irena Drongová

 

Za nepříznivého počasí se venkovní akce přesunou do velké jídelny a výlety se budou pořádat v náhradním termínu.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie) na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informováni veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele - Nový domov p. o., U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná.

 

 

Kultuřně společenské akce v ČERVNU 2019 

Kulturně společenské akce v KVĚTNU 2019

Kulturně společenské akce v DUBNU 2019

Kulturně společenské akce v BŘEZNU 2019

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2019

Kulturně společenské akce v LEDNU 2019