Připravované kulturně společenské akce

Kulturně společenské akce v LEDNU 2020

PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

NA MĚSÍC LEDEN

8.1. BINGO

Ve velké jídelně - dopoledne

(GARANT AKCE: Danka Suchánková)

15.1. MUZIKOTERAPIE

Oddělení DS/B + DZR/B

(GARANT AKCE: Štrublíková Renata)

21.1.   RETRO PLES

Ve velké jídelně - odpoledne

(GARANT AKCE: aktivizační pracovnice)

30.1. FILM PRO PAMĚTNÍKY

V kavárničce Pohoda

(GARANT AKCE: Parčiová Jana)

                                                                        

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie) na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – Nový domov, Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná.

 

 

Kulturně společenské akce v PROSINCI 2019

Kulturně společenské akce v LISTOPADU 2019 

Kulturně společenské akce v ŘÍJNU 2019

Kulturně společenské akce v ZÁŘÍ 2019

Kulturně společenské akce v SRPNU 2019 

Kulturně společenské akce v ČERVENCI 2019 

Kultuřně společenské akce v ČERVNU 2019 

Kulturně společenské akce v KVĚTNU 2019

Kulturně společenské akce v DUBNU 2019

Kulturně společenské akce v BŘEZNU 2019

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2019

Kulturně společenské akce v LEDNU 2019