Pořízení vozidla na alternativní pohon CNG v Novém domově, příspěvkové organizaci.

Organizace Nový domov, příspěvková organizace, rozšířila svůj vozový park o nové vozidlo na alternativní pohon CNG. Při výběru nového vozidla organizace zohledňovala ekonomiku provozu, která je u automobilů s pohonem na CNG velmi výhodná a rovněž vozidla se vyznačují tišším a ekologičtějším provozem, čímž se domov i takto podílí na snižování negativních dopadů na životní prostředí.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Velké poděkování rovněž patří zřizovateli, kterým je Moravskoslezský kraj, který na základě žádosti podpořil nákup vozidla investičním příspěvkem z rozpočtu kraje ve výši 300 tis. Kč.

Vozidlo bude využíváno ke zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím. Přínosem budou nové aktivity a změny prostředí u osob, které už nemají možnost sami si své prostředí změnit. Získáním vozidla chceme rovněž dopomáhat ke každodenní aktivizaci uživatelů a plnění jejich individuálních cílů při kontaktu se společenským prostředím. Rovněž bude vozidlo využíváno pro zajišťování provozních potřeb organizace – sociální šetření, jednání se zájemci o službu, výběr a vklad hotovosti v bankovním ústavu, dopravě zaměstnanců na semináře a stáže, apod.