Kulturně společenské akce

Kulturně společenské akce v ÚNORU 2019 

      

PŘIPRAVOVANÉ

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

NA MĚSÍC ÚNOR 2019

 

6.2.   TURNAJ PETANQUE

velká jídelna 9:30 hod.

Garant p. Vaňková

 

14.2.   VALENTÝNSKÁ KAVÁRNIČKA

                    S KULTURNÍM PROGRAMEM A POHOŠTĚNÍM                 

velká jídelna 9:30 hod.

Garant p. Kozáková, p.Šafářová

 

15.2.   MUZIKOTERAPIE

pro oddělení DS/B 9:30 hod.

Garant p. Janovská

                                                         

21.2. SOUTĚŽ JMÉNO, MĚSTO….

  DS HELIOS HAVÍŘOV

Odjezd 13:00 hod.

Garant p. Štrublíková,p.Janovská