Kulturně společenské akce

 

Kulturně společenské akce v DUBNU 2019

 

PŘIPRAVOVANÉ

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

 V MĚSÍCI DUBNU


     2.4. – SPOLEČENSKÉ HRY- velká jídelna

                 ( Garant: Světla Janovská ) 9.30 h

  

10.4. – HUDEBNÍ SETKÁNÍ- Český Těšín

                 ( Garant: Danka Suchánková ) 8.30 h

  

    12.4. – BESEDA – POLICIE ČR BEZPEČNOST SENIORŮ

               Černá kronika aneb ze soudních síní

( Garant: Irena Šafářová ) 9.00 h

  

18.4. – BINGO -velká jídelna- s hosty Pohoda

                 ( Garant: Petra Vaňková ) 9.00 h

 

   18.4. - VELIKONOČNÍ TRHY – Karviná Fryštát

                ( Garant: Renata Štrublíková) 12 h    

 

   29.4. - MAŽORETKY MICHELL – velká jídelna

                 ( Garant: Renáta Kozáková ) 10.00 h

 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy (fotografie) na webových stránkách a informačních nástěnkách. Tyto obrazové záznamy budou použity zejména k propagaci této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti pořadatele – Nový domov, Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná.