Kulturně společenské akce

 

Kulturní a společenské akce v prosinci 2018

 

PŘIPRAVOVANÉ  KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

NA MĚSÍC prosinec 2018

 

6.12.  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

(velká jídelna 10:00 hod.)

 

13.12.  VELKÝ VÁNOČNÍ PROGRAM

    POD ZÁŠTITOU MLÁDEŽNICKÉ RADY

   (velká jídelna 15:00 hod.)

 

18.12.  VÁNOČNÍ MUZIKOTERAPIE

( pro oddělení DS/B)

                                                         

19.12.  VÁNOČNÍ PROGRAM

       NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ POHODA

    (oddělení DS/A 15:00 hod.)

 

20.12.  VÁNOČNÍ PROGRAM

PÍSKLATA

(velká jídelna 10:00 hod.)