Stále jdeme kupředu – aneb bazální stimulace u nás v Domově

V Novém domově, příspěvkové organizaci neustále pracujeme na zvyšování kvality poskytovaných služeb. V roce 2019 jsme již potřetí obhájili Certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost a znovu jsme tak dokázali, že splňujeme náročná kritéria, kladená na kvalitu péče o osoby s demencí. U uživatelů se snažíme o maximální fixaci ještě zachovaných dovedností, aby si co nejdéle udrželi pocit vlastní důležitosti a důstojnosti svého života. Personál podporuje uživatele při samostatném zvládnutí běžných činností, jako je umývání, oblékání, prostírání k jídlu, příprava kávy a další, aby si tyto dovednosti a schopnosti uživatelé zachovali co nejdéle. Naši zaměstnanci jim činnosti slovně popisují, v případě potřeby předvádějí „jak na to“. K uživatelům přistupují s velkou empatií, jsou přátelští a především trpěliví, na uživatele nespěchají, dopřávají jim tolik času, kolik potřebují. Jsou vnímaví k jejich potřebám a při kontaktu s nimi udržují oční kontakt a využívají adekvátní doteky. Samozřejmostí je důstojný přístup, vykání a oslovování pane/paní.

Při péči a podpoře našich uživatelů využíváme také stále více prvků konceptu Bazální stimulace a v tomto směru zajišťujeme i školení našich zaměstnanců. Ostatní neproškolený personál seznamujeme s konceptem a prvky Bazální stimulace tak, abychom poskytovali jednotnou péči. 

(přečti si celý článek)

 

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000017692/bazalni-stimulaci-seniori-v-novem-domove-vitaji-je-pro-ne-prijemna

https://www.facebook.com/…10/

https://www.karvina.cz/deje-se/karvinsky-zpravodaj-rijen-2020

 

Další informace o konceptu Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha najdete na těchto stránkách: www.bazalni-stimulace.cz