BAZÁLNÍ STIMULACE NA ODDĚLENÍ DS- B

Koncept Bazální stimulace by měl být samozřejmostí u všech poskytovatelů služeb sociální péče, kteří chtějí poskytovat službu kvalitně a vytvářet také podmínky pro kvalitní život svých uživatelů. Zejména u osob se zdravotním postižením a seniorů trpících demencí je Bazální stimulace zásadním předpokladem pro kvalitní péči. I naše oddělení využívá tohoto konceptu a má již spousty proškolených zaměstnanců.

 BS1   BS2

BS3   BS4

BS5   BS6