Zdroje financování

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele  Rozpočet a střednědobý výhled | Moravskoslezský kraj | (msk.cz).

 

Finanční podpora 2024

Finanční podpora 2023

Finanční podpora 2022

Finanční podpora 2021

 Finanční podpora 2020

 Finanční podpora 2019

Finanční podpora 2018

 

 Děkujeme všem, kteří nám svými finančními či věcnými dary pomáháte.

MPSV  MSK Karviná

 

Dětmarovice Havířov Petřvald

Stonava Petrovice Orlová  

Abakus logo

 Logo kompozitni Jeziskova vnoucata Nadacni fond RGB