Zpráva o činnosti organizace

Vážení přátelé, spolupracovníci a partneři,

Dovolte mi stručně zhodnotit činnost naší organizace za uplynulé období. Loňský rok byl spjat s prohlubováním kvality péče, ale také s velmi důležitými a potřebnými investicemi, které po stránce materiálně technické napomohly v rozvoji kvality našich služeb.

Pracovníci naší organizace se snažili zlepšovat kvalitu života našich klientů, poskytovat jim podporu a řešit jejich individuální potřeby, naplňovat cíle a poslání našich služeb. Za tímto účelem jsme se zapojovali do různých programů a projektů.

Významný posun v naší práci nám přineslo získání finančních prostředků v rámci projektu „Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“, kterou vyhlásil nadační fond Abakus. Díky nadačními příspěvku jsme zahájili dvouletý proces zavádění paliativní péče v našem domově. Z uvedeného projektu jsme v loňském roce podpořili a zvýšili kompetence pracovníků, posílili jejich znalosti a dovednosti v oblasti paliativní péče a doprovázení a zaměřili jsme se na naplňování potřeb člověka v závěru jeho života. Na sklonku roku se nám podařilo znovu obhájit certifikát „Pracoviště Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha“. Koncept Bazální stimulace se tak stal běžnou součástí našeho života.

V oblasti investic jsme se zaměřili na projekty, které by měly v budoucnu zajistit energetické úspory, zahájili jsme zpracování projektové dokumentace revitalizace jednotlivých budov, bezbariérového přístupu na zahradu a rozšíření výtahové šachty pro přepravu personálu a klientů s lůžkem.

Naše investiční záměry budou v budoucím roce hodnoceny a předloženy k financování v rámci evropských projektů. Investovali jsme také do nového vybavení, pořídili jsme nové elektrické postele s aktivními i pasivními antidekubitními matracemi.Naše organizace se také aktivně zapojovala do komunitního života, spolupracovali jsme s místními samosprávami a dalšími partnery. Jsme hrdí na naše pracovníky, kteří svou odborností a lidským přístupem pomáhají těm, kteří to potřebují.

Chtěla bych velmi poděkovat všem zaměstnancům, kolegům, pracovním týmům, externím odborníkům, zřizovateli a všem sponzorům za vstřícný přístup, za obětavou a náročnou práci a za úspěšné zvládnutí vskutku nelehkých pracovních výzev loňského roku. Děkuji Vám všem za Vaši podporu a spolupráci. Věřím, že i nadále budeme společně pracovat na tom, aby naše organizace byla místem, kde se lidé cítí dobře a kde nacházejí pomoc a podporu.

S úctou

Jiřina Zdražilová, ředitelka

 

Zpráva o činnosti za rok 2023

Zpráva o činnosti za rok 2022

Zpráva o činnosti za rok 2021

Zpráva o činnosti za rok 2020

Zpráva o činnosti za rok 2019

Zpráva o činnosti za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o činnosti za rok 2015

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2012