Informace o službě

Domov se zvláštním režimem poskytuje celoroční pobytovou službu a při poskytování vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, podporujeme maximální možné udržení samostatnosti a soběstačnosti, přibližujeme se k domácímu prostředí, zachováváme  společenský kontakt a podporujeme k prožití důstojného života. Poskytované služby (ubytování, stravování, péče, pomoc,...) jsou sjednané ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Jsou tam uvedené i služby nad rámec základních činností.

Službu domova se zvláštním režimem poskytujeme v přízemí budovy A a B, rovněž v přízemí a prvním patře budovy D. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové, jsou vybavené účelným nábytkem. Pokoj si je možno dovybavit drobnými osobními věcmi. Na pokoji se zpravidla nachází polohovací postel, noční stolek, skříň, židle a jídelní stůl. Ke každé části služby náleží denní místnost s televizí, jídelnou a kuchyňkou. Společné sociální zařízení (WC a koupelna) je k dispozici na chodbách. Součástí některých pokojů je i sociální zařízení. V ceně za ubytování je zahrnuto i praní a žehlení osobního prádla. Na pokoji lze využívat vlastní elektrospotřebič (holící strojek, televizi, rádio, lednici apod.). Všechny elektrospotřebiče podléhají revizi, kterou si může uživatel zajistit sám nebo se s požadavkem na zajištění revize může obrátit na  zařízení. Revizi vlastních elektrospotřebičů si hradí sám uživatel. V zařízení je povoleno kouřit jen v prostorách k tomu určených. Z bezpečnostních důvodů jsou monitorovány kamerovým systémem vstupy do zařízení, parkoviště, vjezdové brány do zařízení a vestibul.

V domově se zvláštním režimem je zajištěna celodenní strava, včetně pitného režimu. Ve vestibulu je k dispozici rovněž i nápojový automat. Nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel předem dle jídelního lístku. Jídelní lístek zpracovává nutriční terapeutka.Jídlo se podává v jídelnách nebo na pokojích. Nabízíme tyto druhy dietního stravování: normální (racionální), šetřící (lehká stravitelnost potravin), diabetická (bez koncentrovaných cukrů), diabetická šetřící, výživná. V případě potřeby je možno den předem do 7:00 hod. jídlo odhlásit.

Dle požadavků nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, mezi které se řadí: reminiscence, bazální stimulace, canisterapie, tvůrčí dílny, keramický ateliér, poslech hudby, cvičení a trénování paměti, doteková terapie, základy bazální stimulace. Pro zpříjemnění života průběžně zajišťujeme kulturní a společenské akce, např. maškarní ples, mikulášská zábava, vystoupení dětí z blízké školy,... Dále nabízíme možnost procházek v areálu naší zahrady a posezení ve venkovních altánech.

Návštěvy je možno přijímat bez omezení, avšak s dodržením všech nastavených aktuálních hygienicko-epidemiologických opatření. Je rovněž potřeba respektovat práva ostatních spolubydlících. V případě narušení nočního klidu a pořádku bude návštěva požádána o opuštění zařízení. Návštěva s domácím zvířetem nesmí ohrozit a ani omezit ostatní uživatele a pracovníky v jejich právech a ohrozit jejich zdraví. V Domově je z bezpečnostních důvodů zákaz držení zbraně. V zažízení je k dispozici pokladní, která uživatelům zabezpečuje finanční službu a podporu v rámci osobních depozitních účtů. Při odesílání pošty poskytují uživatelům podporu pracovníci přímé péče.

V okolí našeho Domova jsou dostupná tato zařízení: obchody, pohostinství, restaurace, kadeřnictví, pošta, tržiště. Tato zařízení mohou uživatelé navštěvovat sami, s osobami blízkými, dobrovolníky, popř. s doprovodem pracovníků Domova. Přímo naproti Domova je zastávka městské hromadné dopravy.

Náš Domov v roce 2022 už počtvrté úspěšně obhájil certifikát Vážka - ocenění kvalitní služby pro osoby s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, který byl v roce 2013 poprvé udělen oddělení B domova se zvláštním režimem Českou alzheimerovskou společností. Tentokrát jsme tento certifikát získali i pro službu DZR-D.

Certifikát Vážka 2022 

 
"Re"audit byl proveden týmem  dvou odborníků z České alzheimerovské společnosti. Certifikát Vážka není možno udělit v případě, že hodnocení všech hodnocených kritérií v souhrnu nedosahuje alespoň 75 %. Organizace při "re"auditu úspěšně překročila tuto procentní hranici. Certifikát Vážka je udělován nejdéle na 24 měsíců. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě výsledků dalšího řádného "re"auditu. 

 

Česká alzheimerovská společnost

Česká alzheimerovská společnost je občanské sdružení, jehož cílem je pomoc a podpora osob trpících demencí, ale také rodinných příslušníků, kteří o takto postižené osoby pečují.


Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.alzheimer.cz/