Informace o službě

Domov pro seniory poskytuje celoroční pobytovou službu a při poskytování vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, podporujeme maximální možné udržení samostatnosti a soběstačnosti, přibližujeme se k domácímu prostředí, zachováváme  společenský kontakt a podporujeme k prožití důstojného života. Poskytované služby (ubytování, stravování, péče, pomoc,...) jsou sjednané ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Jsou tam uvedené i služby nad rámec základních činností.

Službu domova pro seniory poskytujeme v prvním patře budovy A a B. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové, jsou vybavené účelným nábytkem. Pokoj si je možno dovybavit drobnými osobními věcmi. Na pokoji se zpravidla nachází polohovací postel, noční stolek, skříň, židle a jídelní stůl. Ke každé části služby náleží denní místnost s televizí, jídelnou a kuchyňkou. Společné sociální zařízení (WC a koupelna) je k dispozici na chodbách. Součástí některých pokojů je i sociální zařízení. V ceně za ubytování je zahrnuto i praní a žehlení osobního prádla. Na pokoji lze využívat vlastní elektrospotřebič (holící strojek, televizi, rádio, lednici apod.). Všechny elektrospotřebiče podléhají revizi, kterou si může uživatel zajistit sám nebo se s požadavkem na zajištění revize může obrátit na  zařízení. Revizi vlastních elektrospotřebičů si hradí sám uživatel. V zařízení je povoleno kouřit jen v prostorách k tomu určených. Z bezpečnostních důvodů jsou monitorovány kamerovým systémem vstupy do zařízení, parkoviště, vjezdové brány do zařízení a vestibul.

V domově pro seniory je zajištěna celodení strava, včetně pitného režimu. Ve vestibulu je k dispozici rovněž i nápojový automat. Nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel předem dle jídelního lístku. Jídelní lístek zpracovává nutriční terapeutka.Jídlo se podává v jídelnách nebo na pokojích. Nabízíme tyto druhy dietního stravování: normální (racionální), šetřící (lehká stravitelnost potravin), diabetická (bez koncentrovaných cukrů), diabetická šetřící, výživná. V případě potřeby je možno den předem do 7:00 hod. jídlo odhlásit.

Dle požadavků nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, mezi které se řadí: reminiscence, bazální stimulace, canisterapie, tvůrčí dílny, keramický ateliér, poslech hudby, cvičení a trénování paměti, doteková terapie, základy bazální stimulace. Pro zpříjemnění života průběžně zajišťujeme kulturní a společenské akce, např. maškarní ples, mikulášská zábava, vystoupení dětí z blízké školy,... Dále nabízíme možnost procházek v areálu naší zahrady a posezení ve venkovních altánech.

Návštěvy je možno přijímat bez omezení, avšak s dodržením všech nastavených aktuálních hygienicko-epidemiologických opatření. Je rovněž potřeba respektovat práva ostatních spolubydlících. V případě narušení nočního klidu a pořádku bude návštěva požádána o opuštění zařízení. Návštěva s domácím zvířetem nesmí ohrozit a ani omezit ostatní uživatele a pracovníky v jejich právech a ohrozit jejich zdraví. V Domově je z bezpečnostních důvodů zákaz držení zbraně. V zažízení je k dispozici pokladní, která uživatelům zabezpečuje finanční službu a podporu v rámci osobních depozitních účtů. Při odesílání pošty poskytují uživatelům podporu pracovníci přímé péče.

V okolí našeho Domova jsou dostupná tato zařízení: obchody, pohostinství, restaurace, kadeřnictví, pošta, tržiště. Tato zařízení mohou uživatelé navštěvovat sami, s osobami blízkými, dobrovolníky, popř. s doprovodem pracovníků Domova. Přímo naproti Domova je zastávka městské hromadné dopravy.

Nový domov, získal Cenu kvality v sociální péči v kategorii poskytovatele sociálních služeb pro seniory, subkategorie pobytové služby. Ocenění je součástí strategických projektů Rady kvality ČR v rámci Národní politiky kvality a v sociálním sektoru patří toto ocenění k nejvýznamnějším.
 
Ocenění se svým významem řadí k takovým titulům, jako jsou ceny Czech Made, Klasa a podobně. Cena kvality je Radou kvality ve spolupráci se Senátem ČR a časopisem Ošetřovatelská péče udělována každoročně, letos šlo již o devátý ročník. Předávání cen se uskutečnilo za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí České republiky Michaely Marksové.
Cenu kvality získalo oddělení B domova pro seniory a to hlavně za profesní, lidský a etický přístup pracovníků k imobilním uživatelům s nejvyšší mírou potřebnosti, nastavení ošetřovatelské péče vycházející z individualizovaných potřeb a také zajištění materiálně-technických podmínek na části služby DS-B.
Gratulace od zřizovatele proběhla na části služby, kde jsou uživatelé s nejvyšší mírou podpory - DS-B, a to dne  22.10.2014. K zisku tohoto významného ocenění gratuloval i náměstek hejtmana kraje Svatomír Recman.

red
 

Cenu kvality převzala ředitelka Ing. Eva Cholewová. „Tímto oceněním jsme velice potěšeni a velmi si ho vážíme. Cena kvality v sociální péči je pro nás zavazující, neboť stávající kvalitu služeb musíme nejenom udržet, ale i zvyšovat. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří nás podporují, našim uživatelům, jejich rodinám a blízkým, a rovněž i našemu zřizovateli, kterým je Moravskoslezský kraj. Mé upřímné poděkování však patří především zaměstnancům Nového domova, protože obdržení Ceny kvality je mimo jiné morální ocenění za jejich nelehkou práci. Bez jejich nadšení a obětavé práce bychom tohoto nádherného ocenění nikdy nedosáhli,“ poděkovala ředitelka Nového domova v Karviné Ing. Eva Cholewová.