Koncept Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA

Bazální stimulace a paliativní péče jsou v současné době v našem Domově často skloňované pojmy. Oba tyto koncepty totiž spolu velmi souvisí - skrývají v sobě myšlenku maximální podpory kvality života. Zaměřují se na to, aby člověk mohl život prožít kvalitně a důstojně až do posledního okamžiku. Vedlo mě to k malému zamyšlení nad jejich propojenosti.

V první řadě bych chtěla zdůraznit, že není třeba se bát slova „paliativní“. Je třeba jen zbořit mýtus, že paliativní rovná se smrt. Opak je pravdou. Paliativní rovná se kvalitnější život v jeho závěrečné fázi. V rámci konceptu paliativní péče, který v současné době v našem Domově zavádíme, se snažíme o to, jak co nejlépe využít či naplnit zbývající čas života člověka.

Péči v závěru života můžeme chápat úzce (dny a týdny) nebo šířeji (měsíce, roky). V obou případech však tento přístup klade na nás mnoho nároků, před kterými se často snažíme utéci. Zdůvodňujeme to tím, že domovy nejsou místem k umírání, ale místem k životu. Jenže umírání je také životem. Je etapou života, kterou musíme projít. A právě náš přístup k nevyhnutelnému konci je tím, co rozhodne o kvalitě života člověka právě v jeho závěrečné etapě. Paliativní přístup nás svými důrazy učí více vnímat a respektovat potřeby člověka v ucelenosti lidské existence, to je v oblasti fyzické, psychické, spirituální i sociální, a tím podpořit a umožnit kvalitní život těch, o které pečujeme, i v období jejich nevyhnutelného umírání. Kultura paliativní péče se pak může v našem Domově stát jedním z pečovatelských konceptů, který je ve skutečnosti konceptem kvality péče.

No a ke zkvalitňování péče směřuje i koncept Bazální stimulace, který se už v našem Domově stal jeho neodmyslitelnou součástí. Jak už bylo řečeno, je to koncept, který je otevřený a stále se vyvíjející. Jeho cílem je podpora vnímání, pohybu, orientace a komunikace. Pro člověka, zvláště pak imobilního, je velmi důležité uvědomění si vlastního těla. Člověk je pak víc v pohodě a může se pak soustředit na kontakt s námi a na to, co se kolem něho děje.

Koncept Bazální stimulace by měl být samozřejmostí u všech poskytovatelů služeb sociální péče, kteří chtějí poskytovat službu kvalitně a vytvářet také podmínky pro kvalitní život svých uživatelů. Zejména u osob se zdravotním postižením a seniorů trpících demencí je Bazální stimulace zásadním předpokladem pro kvalitní péči. I náš Domov využívá tohoto konceptu a má již spousty proškolených zaměstnanců.

 BS1   BS2

BS3   BS4

BS5   BS6

V Novém domově, příspěvkové organizaci neustále pracujeme na zvyšování kvality poskytovaných služeb. V roce 2019 jsme již potřetí obhájili Certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost a znovu jsme tak dokázali, že splňujeme náročná kritéria, kladená na kvalitu péče o osoby s demencí. U uživatelů se snažíme o maximální fixaci ještě zachovaných dovedností, aby si co nejdéle udrželi pocit vlastní důležitosti a důstojnosti svého života. Personál podporuje uživatele při samostatném zvládnutí běžných činností, jako je umývání, oblékání, prostírání k jídlu, příprava kávy a další, aby si tyto dovednosti a schopnosti uživatelé zachovali co nejdéle. Naši zaměstnanci jim činnosti slovně popisují, v případě potřeby předvádějí „jak na to“. K uživatelům přistupují s velkou empatií, jsou přátelští a především trpěliví, na uživatele nespěchají, dopřávají jim tolik času, kolik potřebují. Jsou vnímaví k jejich potřebám a při kontaktu s nimi udržují oční kontakt a využívají adekvátní doteky. Samozřejmostí je důstojný přístup, vykání a oslovování pane/paní.

Při péči a podpoře našich uživatelů využíváme také stále více prvků konceptu Bazální stimulace a v tomto směru zajišťujeme i školení našich zaměstnanců. Ostatní neproškolený personál seznamujeme s konceptem a prvky Bazální stimulace tak, abychom poskytovali jednotnou péči. 

(přečti si celý článek)

 

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000017692/bazalni-stimulaci-seniori-v-novem-domove-vitaji-je-pro-ne-prijemna

https://www.facebook.com/…10/

https://www.karvina.cz/deje-se/karvinsky-zpravodaj-rijen-2020

 

Další informace o konceptu Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha najdete na těchto stránkách: www.bazalni-stimulace.cz