Dříve vyslovené přání

Pokud máte obavy, že až přijde Váš čas, budete trpět nebo budou kvůli Vám trpět Vaši nejbližší, a že budete zachraňováni proti své vůli, můžete sepsat tzv. dříve vyslovené přání, ve kterém popíšete, jak chcete nebo nechcete být léčeni v době, kdy nebudete schopni o sobě rozhodovat.

Můžete tedy předem stanovit své budoucí přání týkající se léčby a péče o svou osobu (antibiotika, umělá výživa, resuscitace, dýchací přístroje atd.).

 Z pohledu práva lze dříve vyslovené přání chápat jako pacientův informovaný souhlas nebo nesouhlas s platností do budoucna. Dříve vyslovené přání má přednost před tzv. stavem nouze, kdy má za normálních okolností zdravotník povinnost zachraňovat pacientův život. To znamená, že existuje-li dříve vyslovené přání odmítající určitý zákrok a současně není pacient v rozhodnou dobu schopen o tomto zákroku nově rozhodovat, pak by neměl být tento zákrok proveden ani v situaci, kdy je nezbytný pro záchranu pacientova života.

Více informací k této problematice najdete na stránkách organizace Cesta domů (https://www.cestadomu.cz/), která se dlouhodobě zabývá poskytováním odborné péče umírajícím a jejich blízkým. Můžete postupovat podle vzoru k sepsání dříve vysloveného přání, který obsahuje jejich letáček Dříve vyslovené přání - Manuál nejen pro pacienty. Váš praktický lékař se může řídit letáčkem Dříve vyslovené přání - Manuál pro lékaře. Oba lze stáhnout na webu výše zmíněné organizace ve formátu pdf. Sepsané dříve vyslovené přání by mělo být uloženo u praktického lékaře, příp. u lékaře specialisty a měli byste ho mít nejlépe i u sebe. Zdravotníci nejsou povinni přání dohledávat, ale měli by na ně brát zřetel, když se o něm včas dozví.