Různé informace

 Máte dítě do šesti let? Staňte se dobrovolníkem a připojte se k Adráčku.

Canisterapie je léčebná metoda, která si zakládá na úsloví „pes – přítel člověka“. Jedná se o moderní metodu, která využívá speciálně vycvičené psy jako terapeuty k pozitivnímu psychosociálnímu a rehabilitačnímu působení na člověka. Přítomnost pejska v našem Domově je příjemným zpestřením jinak často stereotypních dní. Pejsci ve starších lidech vyvolávají vzpomínky na jejich vlastní „čtyřnohé mazlíčky“, což často způsobí i zvýšenou komunikativnost u osob, které obyčejně s nikým nemluví. I naši uživatelé se potřebují na něco těšit a návštěvy pejsků jsou pro ně příjemným rozptýlením. Proto jsme opět začali spolupracovat se společností Podané ruce, která pro naše uživatele canisterapeutickou službu pravidelně zajišťuje. 

 

 Podané ruce logo

 

Canisterapie :: Canis0 (podaneruce.eu)

  Z důvodu požární bezpečnosti a nutnosti mít přehled o pohybu osob v areálu Nového domova nastavujeme pro všechny návštěvy tato pravidla:

  • Vstup do areálu Domova je možný pouze přes recepci, která vede evidenci příchodů i odchodů všech osob

         Mějte prosím u recepce strpení a nahlaste vždy nejen svůj příchod, ale i odchod

  • Parkování je možné pouze mimo areál Domova (2 místa pro návštěvy u hlavní brány, 12 míst podél plotu Domova a další parkovací místa v okolí viz přiložená mapa)
  • Návštěvám uživatelů oddělení DZR-D bude vjezd do areálu povolen ve výjimečných případech, např. dovoz většího nákupu či vyzvednutí uživatele. Vjezd je nutno dohodnout osobně na recepci

Nastavená pravidla mají za úkol především zlepšit bezpečnost našich uživatelů, která je prioritou nás všech. Proto věříme, že chápete důležitost těchto opatření a děkujeme, že je respektujete a dodržujete.

Vedení domova

Mapa parkovacích míst