Aktuality

Dne 28. 3. 2023 se s pomocí Ježíškových vnoučat  Nadačního fondu Českého rozhlasu splnilo jedno velké přání panu Květoslavovi, který dostal nový elektrický vozík. Díky němu se nyní může jednodušeji pohybovat a vyjet si samostatně třeba i na výlet do města.

Děkujeme všem, kteří se na splnění tohoto snu podíleli!

 

 

klient na novém vozíku      klient odjíždí na novém vozíku do města

 

Logo kompozitni Jeziskova vnoucata Nadacni fond RGB

"Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata."

 

 

 Máte dítě do šesti let? Staňte se dobrovolníkem a připojte se k Adráčku.

  Z důvodu požární bezpečnosti a nutnosti mít přehled o pohybu osob v areálu Nového domova nastavujeme pro všechny návštěvy tato pravidla:

  • Vstup do areálu Domova je možný pouze přes recepci, která vede evidenci příchodů i odchodů všech osob

         Mějte prosím u recepce strpení a nahlaste vždy nejen svůj příchod, ale i odchod

  • Parkování je možné pouze mimo areál Domova (2 místa pro návštěvy u hlavní brány, 12 míst podél plotu Domova a další parkovací místa v okolí viz přiložená mapa)
  • Návštěvám uživatelů oddělení DZR-D bude vjezd do areálu povolen ve výjimečných případech, např. dovoz většího nákupu či vyzvednutí uživatele. Vjezd je nutno dohodnout osobně na recepci

Nastavená pravidla mají za úkol především zlepšit bezpečnost našich uživatelů, která je prioritou nás všech. Proto věříme, že chápete důležitost těchto opatření a děkujeme, že je respektujete a dodržujete.

Vedení domova

Mapa parkovacích míst

 Na základě Vyhlášky č. 440/2022 Sb., kterou se mění Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a na základě aktualizovaných Zásad pro stanovení úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby, došlo v našem Domově od 1. 2. 2023 k navýšení úhrad za bydlení a stravu.