Zdravotní a nutriční péče

Poskytování zdravotní péče v Novém domově, příspěvkové organizaci

Nový domov, příspěvková organizace (dále jen Domov) zaručuje všem svým uživatelům poskytování zdravotní péče. Zdravotní úsek poskytuje svým obyvatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči podle jejich momentálního zdravotního stavu a potřeb.

Za ošetřovatelskou péči v Domově je zodpovědná vedoucí zdravotního úseku, která koordinuje činnost všeobecných sester na obou službách (Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem). Zdravotní ošetřovatelskou péči v Domově plánují u svých uživatelů všeobecné sestry. Ošetřovatelská péče je zajištěna všeobecnými sestrami nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu (denní i noční služba je obsazena všeobecnou sestrou).

Nutriční péči koordinuje v Domově nutriční terapeutka ve spolupráci se zdravotním úsekem.

 

Další informace získáte kliknutím na tento odkaz: Poskytování zdravotní péče v Novém domově

 

 

 

Analýza zdravotní péče v Novém domově, příspěvkové organizaci

Zdravotní úsek Nového Domova, příspěvkové organizace (dále jen Domov) si vytýčil úkol poskytovat kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou péči svým obyvatelům. Ošetřovatelská péče je poskytována 191 uživatelům Domova.

Ukazatelem kvality ošetřovatelské péče je minimální výskyt nežádoucích situací, se kterými se lze setkat při poskytování péče v pobytovém zařízení.

Bližší informace k této problematiceš získáte kliknutím na tento odkaz: Analýza zdravotní péče v Novém domově