Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb.m §5 odst. 1 a 2, o svobodném přístupu k informacím. Struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

  

1. Oficiální název

Nový domov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava 

Základní účel zřízení - pobytové zařízení
Hlavní činnost - pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

3. Organizační struktura   

4. Kontaktní spojení

    4.1. Kontaktní poštovní adresa

    Nový domov, příspěvková organizace
    U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná

    4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    Nový domov, příspěvková organizace
    U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná

    4.3. Úřední hodiny

    pondělí až pátek, nejlépe po předchozí telefonické domluvě

    4.4. Telefonní čísla

    +420 596 348 651

    4.5. Adresa internetové stránky

    www.ndkarvina.cz 

    4.6. Adresa podatelny

    Nový domov, příspěvková organizace
    U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná

    4.7. Elektronická adresa podatelny

    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

    4.8. Datová schránka

    bs4k6ry

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 58238791/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČO

00847330

7. DIČ

Nejsme plátci daně.

8. Dokumenty

   8.1. Seznamy hlavních dokumentů

    Nový domov Karviná - Zdroje financování (ndkarvina.cz)

   8.2. Rozpočet

   Nový domov Karviná - Zdroje financování (ndkarvina.cz) 

 

9. Žádosti o informace 

 Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

  • ústně - v kanceláři ředitelky Nového domova, příspěvkové organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná
  • písemně: 

           - poštou na adresu: Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná

           - e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

           - datovou schránkou: bs4k6ry

 

 10. Příjem podání a podnětů 

 Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele.

 11. Předpisy

   11.1. Nejdůležitější používané předpisy

    Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
    Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
    Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
    Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
    Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
    Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
    Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
    Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

    11.2. Vydané právní předpisy

     --

12. Úhrady za poskytování informací

    12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

    12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

    13.1 Vzor licenčních smluv

    13.2 Výhradní licence

    V současné době Nový domov, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti 2023